Sofian

Мохд Sofian Baharin_1

Бруней SEA Games 1999
Кубок Мэра Hadyai 1999

(Шкипер)

Мохд Sofian Baharin_2

Мохд Sofian Baharin_3

Мохд Sofian Baharin_4

Мохд Sofian Baharin_5

Мохд Sofian Baharin_6

Мохд Sofian Baharin_7

Мохд Sofian Baharin_8

Мохд Sofian Baharin_9

Мохд Sofian Baharin_10

Мохд Sofian Baharin_11

Мохд Sofian Baharin_12

Мохд Sofian Baharin_13

Мохд Sofian Baharin_14

Мохд Sofian Baharin_15

Мохд Sofian Baharin_16

Мохд Sofian Baharin_17

Мохд Sofian Baharin_18

Мохд Sofian Baharin_19

Мохд Sofian Baharin_20

Мохд Sofian Baharin_21

Мохд Sofian Baharin_22

Мохд Sofian Baharin_23

Мохд Sofian Baharin_24

Мохд Sofian Baharin_25

Мохд Sofian Baharin_26

Мохд Sofian Baharin_27

Мохд Sofian Baharin_28

Мохд Sofian Baharin_29

Мохд Sofian Baharin_30

Мохд Sofian Baharin_31

Субботу, 12 апреля 2014/12 джумада II 1435
Гомбак, Селангор

Мохд Sofian Baharin_32

Легенда Мохд Sofian Дарман с представителями infotakraw Хамида Мохд Захари

Мохд Sofian Baharin_33

Мохд Sofian Baharin_34

Мы не можем быть забыто!

----------------

Мохд Sofian Дарман

Малайзия, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ & РЕГИОН ДЕВЯТЬ