Bạn có biết? Sepak trò chơi cầu mây và PSM sinh trong Patani đường Penang

| | 04 tháng 3 năm 2013 | Bình luận

Do-You-1a

Trò chơi cầu mây và cầu mây Liên bang Malaysia, cả hai đều sinh ra trong Patani Road, Penang.

Cầu mây lịch sử trò chơi bắt đầu vào tháng 2 năm 1946 trên trang web của cựu Patani đường động vật Hospial Penang và tác giả là cuối Hamid Mydin
(Xem www.infotakraw.com-Đấng Tạo Hóa cầu mây)

HamidMydin34

Các trang web cũ của đường bệnh viện thú y Penang phát minh Trò chơi cầu mây nơi Patani trong tháng 2 năm 1946 tại được làm đầy với hàng chục căn hộ tầng

Cầu mây Liên bang Malaysia được thành lập ngày 25 tháng sáu năm 1960 tại Trung Tâm Cộng Đồng, Jalan Patani Penang và người sáng lập là hòa Lattiff huy Dato '. (Xem www.infotakraw.com sáng lập của PSM)

HamidMydin35

HamidMydin36

Mới xây dựng Patani đường Cộng đồng Trung tâm Penang

HamidMydin_23

Tags:

Thể loại: Bạn có biết