RSS Thể loại: Bạn có biết

Bạn có biết? Sepak trò chơi cầu mây và PSM sinh trong Patani đường Penang

| | 04 tháng 3 năm 2013 | Bình luận

Trò chơi cầu mây và cầu mây Liên bang Malaysia, cả hai đều sinh ra trong Patani Road, Penang. Cầu mây lịch sử trò chơi bắt đầu vào tháng 2 năm 1946 trên trang web của cựu Patani đường động vật Hospial Penang và tác giả là cuối Hamid Mydin (Xem www.infotakraw.com-Đấng Tạo Hóa cầu mây) cầu mây Liên bang Malaysia được thành lập vào ngày 25 tháng Sáu ... Đọc thêm

Tiếp tục đọc