Legend Gold - sen Mohd Nor Osman

| | April 2, 2013 | Kommentarer

tabletter

Den sena Mohd Nor Osman

(Jelutong, Penang)

OBS: Representant Hamid Mohd Zahari Infotakraw till sin hemstad sen Mohd Nor Osman
Väg, Jelutong, Penang
Söndagen den March 24/12 Jamadil Awwal 1434 och talade till 80-åriga syster av den sena fru Isha Osman Golden Legend är historien om härligheten.

HamidMydin113

HamidMydin112

HamidMydin114
HamidMydin115

(Kopior av tidningsurklipp köps på kontoret för Utusan Malaysia
Kuala Lumpur för RM25 runt juni 2011.)

Mohd_Nor_Osman

Mohd Nor Osman rank kriminalvårdare inför sina överordnade

(Denna bild är tillgänglig på söndag 24 mars, 2013 bevilja Mrs Isha Osman,
syster av den sena åldern av 80 år som är bosatta i Jalan Masjid, Jelutong, Penang)

Abdul Rahman Mohd Noor_1

SEAP Games guldmedaljör 1965
Stående från vänster: Hashim Husaini, Ahmad Mohd Saman, Kassim Bakar,
Abdul Karim Shaari, Ismon Bajuri, Aziz Ahmad, Amir Shaari
Abdul Rahman Mohd Noor.
Sittande från vänster: Mohd Said Hassan, Noor Dugan, (Tränare, chef och biträdande chef) Mohd Nor Osman och Ismail Ahmad

Abdul Rahman Mohd Noor_7

Ahmad Mohd Saman_18

Ahmad Mohd Saman_17

Ahmad Mohd Saman_38

Hj Mohd Nor Ali10

Dato 'Seri Haji Mohd befälhavare Lattiff20

Dato 'Seri Haji Mohd befälhavare Lattiff6

Dato 'Seri Haji Mohd befälhavare Lattiff8

Dato 'Seri Haji Mohd befälhavare Lattiff7

Abdul Jalil Aziz_1

SEAP Games-guld 1971
Från vänster: Hamid Salleh Ibrahim Mee,
Mohd Nor Osman, Ahmad Kamal, Abdul Razak Osman,
Alias ​​Haji Hasan, Marzuki Daud, Saad Rashid, Ismail Ahmad,
Abdul Rahman Ahmad, Abdul Aziz Jalil, och
Haris Abdul Rahman.

Dato 'Seri Haji Mohd befälhavare Lattiff16

Vi kanske inte glömmas!

Mohd_Nor_Osman_2

[ Mera information ]

Tags:

Kategori: Legend of the Golden