นู Ariffin Pawanteh

นู Ariffin Pawanteh_1

2002 ปูซานเอเชียนเกมส์
ก่อนซีเกมส์ในประเทศเวียดนามในปี 2003
โปรด Pre SEA ฟิลิปปินส์ 2005
โดฮา 2006 เอเชียนเกมส์
คิงส์คัพไทยแลนด์ 2002 2004-2006
เวิลด์คัพ 2004-2006

(Pelibas)

นู Ariffin Pawanteh_2

นู Ariffin Pawanteh_3

นู Ariffin Pawanteh_4

นู Ariffin Pawanteh_5

นู Ariffin Pawanteh_6

นู Ariffin Pawanteh_7

นู Ariffin Pawanteh_8

นู Ariffin Pawanteh_9

นู Ariffin Pawanteh_10

นู Ariffin Pawanteh_11

นู Ariffin Pawanteh_12

นู Ariffin Pawanteh_13

นู Ariffin Pawanteh_14

นู Ariffin Pawanteh_15

นู Ariffin Pawanteh_16

นู Ariffin Pawanteh_17

นู Ariffin Pawanteh_18

นู Ariffin Pawanteh_19_2

นู Ariffin Pawanteh_20

นู Ariffin Pawanteh_21

นู Ariffin Pawanteh_22

นู Ariffin Pawanteh_23

นู Ariffin Pawanteh_24

นู Ariffin Pawanteh_25

นู Ariffin Pawanteh_26

นู Ariffin Pawanteh_26_1

นู Ariffin Pawanteh_27

นู Ariffin Pawanteh_28

นู Ariffin Pawanteh_29

นู Ariffin Pawanteh_30

นู Ariffin Pawanteh_31

นู Ariffin Pawanteh_32

นู Ariffin Pawanteh_33

นู Ariffin Pawanteh_34

นู Ariffin Pawanteh_35

นู Ariffin Pawanteh_36

นู Ariffin Pawanteh_37

นู Ariffin Pawanteh_38

นู Ariffin Pawanteh_39

นู Ariffin Pawanteh_40

นู Ariffin Pawanteh_41

นู Ariffin Pawanteh_42

นู Ariffin Pawanteh_43

นู Ariffin Pawanteh_44

นู Ariffin Pawanteh_45

นู Ariffin Pawanteh_46

นู Ariffin Pawanteh_47

นู Ariffin Pawanteh_48

อังคาร 29 เมษายน, 2014/29 Jumada II 1435
สุไหงสาปีนัง

นู Ariffin Pawanteh_49

ตำนานนู Ariffin Pawanteh ด้วย Tuan ฮาจิ Mokhtar Sherif, Mahadzer Mokhtar และ Mohd Zahari infotakraw ตัวแทนฮามิด

เราอาจไม่ถูกลืม!

----------------


นู Ariffin Pawanteh

ปีนังมาเลเซียและ