ตำนานทอง - อับดุลราฮิมโมฮาเหม็ Kassim เอส

| 16 ตุลาคม 2013

Loh

อับดุลราฮิมโมฮาเหม็ Kassim เอส

พุธ 9 ตุลาคม, 2013/4 Muharram 1434
สวนผู้นำเฉิงมะละกา

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_12

ตำนานทอง Tuan ฮาจิอับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim กับตัวแทน infotakraw ฮามิด Mohd Zahari

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_3

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_10

ตำนานทอง Tuan ฮาจิอับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim และภรรยาของเขาพวน Hajjah เรียม Ghani Bi พี Nagoor

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_9

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_6

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_133

ตำนานทอง Tuan ฮาจิอับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim กับอาลีบาฮาเหม็ดเอส Kassim รอง infotakraw, Mohd Zahari ฮามิด
Faridah อับดุลฟรา Hamza และ Rozian

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_11

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_8

สมาชิกของนักกีฬาแห่งชาติมูลนิธิสวัสดิการ (YAKEB)

อับดุลราฮิม Ihsan Kassim ฮาเหม็ดเอส

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_26

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_27

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_25

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_66

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_67

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_17

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_19

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_20

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_22

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_23

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_24

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_68

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_70

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_71

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_64

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_65

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_54

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_69

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_62

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_43

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_63

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_28

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_29

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_30

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_34

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_35

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_37

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_61

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_36

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_38

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_39

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_41

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_40

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_42

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_52

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_46

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_47

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_48

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_50

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_44

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_45

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_49

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_60

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_56

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_55

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_59

อับดุลราฮิมเอสโมฮาเหม็ Kassim_58

เราไม่อาจลืม!

Tags:

ประเภท: ทองตำนาน