ตำนานทอง - ปลาย Mohamad นูร์อับดุลลาห์

| 27 เมษายน 2015

Loh

ปลาย Mohamad นูร์อับดุลลาห์

เสาร์ 21 มีนาคม, 2015/30 JamadilAwwal 1436

Md นูร์อับดุลลาห์

Infotakraw.com รับการพยายามที่จะติดตามทายาทของสาย
ผ่านเพื่อน ๆ แต่จะไม่มีประโยชน์

เหรียญทอง

SEAP Games 1975 ในกรุงเทพฯ

อับดุลจาลิล Aziz_4

Wahab Haji Isahak_9

Wahab Haji Isahak_10

อับดุลจาลิล Aziz_23

Mohamad นู Abdullah_22

Mohamad นู Abdullah_23

Mohamad นู Abdullah_24

Mohamad นู Abdullah_25

Mohamad นู Abdullah_29

Mohamad นู Abdullah_17

Mohamad นู Abdullah_18_2

Mohamad นู Abdullah_19

Mohamad นู Abdullah_20

Mohamad นู Abdullah_21

Mohamad นู Abdullah_1

Mohamad นู Abdullah_2

Mohamad นู Abdullah_3

Mohamad นู Abdullah_4

Mohamad นู Abdullah_5

Mohamad นู Abdullah_6

Mohamad นู Abdullah_7

Mohamad นู Abdullah_8

Mohamad นู Abdullah_9

Mohamad นู Abdullah_10

Mohamad นู Abdullah_11_3

Mohamad นู Abdullah_12

Mohamad นู Abdullah_13

Mohamad นู Abdullah_14

Mohamad นู Abdullah_15

Mohamad นู Abdullah_16

Mohamad นู Abdullah_26

Mohamad นู Abdullah_27

Mohamad นู Abdullah_28

Mohamad นู Abdullah_30

เราไม่อาจกระรอก!


อังคาร 2 มิถุนายน, 2015/15 Sha'ban 1436
ชาห์อาลัม, ลังงอร์

Mohamad นู Abdullah_31_2

Mohamad นู Abdullah_32_2

Mohamad นู Abdullah_33

นาง Wahida Mohamad นูร์ (ปลาย) กับตัวแทน infotakraw ฮามิด Mohd Zahari นาง Faridah Hamzah, Siti Mohd Zahari และ Zarlida
Ammar Afif Zhafran Sazrol Fadzli

Tags:

ประเภท: ทองตำนาน