Legend Gold - MD Noor Haji Ali

| | 6 Abril 2013 | Mga Puna

tablet

MD Noor Haji Ali

Sabado, Marso 23, 2013/11 Jamadil Awwal 1434
Sg. Nibong, Penang

Mohd Nor Hj Ali

Nakuhanan ng larawan:
Mustafa Ishak, Mahadzer Mokhtar, Ms Hajjah Faridah Zainol, Haji MD Noor Hj Ali, Mohd Zahari Hamid at ang kanyang asawa Mrs Faridah Hamzah

Mohd Nor Hj Ali2

Legend Gold joint gintong medalya

Hj Mohd Nor Ali3

Courtesy ng Hj MD Noor Ali

Hj Mohd Nor Ali4

Abstract Saleh6

Hj Mohd Nor Ali7

Hj Mohd Nor Ali8

Hj Mohd Nor Ali9

Hj Mohd Nor Ali10

Hj Mohd Nor Ali11

Hj Mohd Nor Ali12

Hj Mohd Nor Ali13

Hj Mohd Nor Ali14

Hj Mohd Nor Ali15

Hj Mohd Nor Ali16

Hj Mohd Nor Ali17

Hj Mohd Nor Ali18

Hj Mohd Nor Ali19

Hj Mohd Nor Ali20

Hj Mohd Nor Ali21

Hj Mohd Nor Ali22

Hj Mohd Nor Ali23

Hj Mohd Nor Ali24

Hj Mohd Nor Ali25

Hj Mohd Nor Ali26

Hj Mohd Nor Ali27

Hj Mohd Nor Ali28

Hj Mohd Nor Ali29

Hj Mohd Nor Ali30

Hj Mohd Nor Ali31

Hj Mohd Nor Ali32

Hj Mohd Nor Ali33

Hj Mohd Nor Ali34

HINDI NAMIN AY MAAARING nakalimutan!

Ali_1 Hj MD Noor

[ Higit pang impormasyon ]

Tags:

Mga Kategorya: Legend Gold

Mga Puna

  1. Malay Heritage sabi ni:

    Binabati ka namin! WIPO