Legend Gold - Ahmad Mohd Saman

| | May 24, 2013 | Mga Komento

tablet

Ahmad Mohd Saman

Martes Mayo 21, 2013/11 Rajab 1434
Alisan ng tubig Buntar, Perak

Ahmad Mohd Saman_37

Legend Gold Tuan Haji Ahmad Mohd Saman magkasama
Hamid Mohd Zahari

Ahmad Mohd Saman_34

Tuan Haji Ahmad Mohd Saman eksibisyon
Ang unang Gold Medal sa 1965 SEAP Games

Ahmad Mohd Saman_36

Ahmad Mohd Saman

Ahmad Mohd Saman_3

Tuan Haji Ahmad Mohd Saman at kanyang asawa
Ms Asma Hassan

Ahmad Mohd Saman_2

Ahmad Mohd Saman_4

Ahmad Mohd Saman_8

Ahmad Mohd Saman_9

Ahmad Ihsan Mohd Saman

Abdul Rahman Mohd Noor_1

SEAP Games Gold Medal Nagwagi 1965
Nakatayo mula sa kaliwa: Hashim Husaini, Ahmad Mohd Saman, Kassim Bakar Shaari Abdul Karim, Ismon Bajuri, Aziz Ahamd, Amir Abdul Rahman Shaari Mohd Noor.
Nakaupo mula sa kaliwa: Mohd Said Hassan, Noor Dugan, (Coach, Manager at Assistant Manager) Mohd Nor Osman at Ismail Ahmad

Abdul Rahman Mohd Noor_2

Ahmad Mohd Saman_38

SEAP Games Gold dalubhasa sa mga medalya sa 1965 na may Gold Medal

Ahmad Mohd Saman_17

Ang ikatlong shift (Regu pagpapasiya) Team Gold dalubhasa sa mga medalya.
Mula sa kaliwa: Mohd Said Hassan Mohd Mohd Nor Ahmad Mohd Osman at suit

Ahmad Mohd Saman_18

Mohd Nor Ahmad Mohd Osman at suit

Ahmad Mohd Saman_12

Dato 'Seri Haji Mohd Commanders Lattiff6

Dato 'Seri Haji Mohd Commanders Lattiff7

Dato 'Seri Haji Mohd Commanders Lattiff8

Ahmad Mohd Saman_11

Ahmad Mohd Saman_10

Ahmad Mohd Saman_35

Ahmad Mohd Saman_32

Ahmad Mohd Saman_31

Ahmad Mohd Saman_5

Ahmad Mohd Saman_6

Ahmad Mohd Saman_7

Ahmad Mohd Saman_13

Ahmad Mohd Saman_14

Ahmad Mohd Saman_15

Ahmad Mohd Saman_19

Ahmad Mohd Saman_20

Ahmad Mohd Saman_22

Ahmad Mohd Saman_23

Ahmad Mohd Saman_24

Ahmad Mohd Saman_25

Ahmad Mohd Saman_26

Ahmad Mohd Saman_27

Ahmad Mohd Saman_29

Ahmad Mohd Saman_30

TAYO AY MAAARING HINDI nakalimutan!

Ahmad Mohd Saman_21

[ Higit pang impormasyon ]

Tags:

Mga Kategorya: Legend ng Golden