Legend Gold - Ismail Ahmad

| Agosto 30, 2013

loh

Ismail Ahmad

Biyernes, Agosto 23, 2013/16 Shawwal 1434
Batu Pahat, Johor

Ismail Ahmad_555

Legend Gold 1965 & 1971 Tuan Hj Ismail Ahmad, larawan na may mga crew infotakraw at Faridah Mohd Zahari Hamzah Hamid

Ismail Ahmad_7

Tuan Hj Ismail Ahmad at ng kanyang asawa Susan Hashim Hjh

Ismail Ahmad_9

Ismail Ahmad_1

Ismail Ahmad_2

Ismail Ahmad_3

Ismail Ahmad_4

Ismail Ahmad_6

Legend Gold mag-asawang may mga anak, Azli Ismail, anak, at apo Suhaily Abd Kadir, Muhammad Imran Aqilal.

Ismail Ahmad_8

Miyembro ng Pambansang Atleta Welfare Foundation (YAKEB)

Ihsan Ismail Ahmad

Ismail Ahmad_32

Gold Medal 1965 SEAP Games
Nakatayo mula sa kaliwa: Husaini Hashim Ahmad Mohd Saman,
Kassim Bakar, Abdul Karim Shaari, Ismon Bajuri,
Aziz Ahmad, Shaari at Amir Abdul Rahman Mohd Noor.
Nakaupo mula sa kaliwa: Mohd Said Hassan, Dugan Noor, (Manager, General Manager at Assistant General Manager) at Mohd Nor Osman Ismail Ahmad

Ahmad Mohd Saman_38

Ismail Ahmad_16

Dato 'Seri Haji Mohd Yusoff Lattiff6

Dato 'Seri Haji Mohd Yusoff Lattiff7

Dato 'Seri Haji Mohd Yusoff Lattiff8

Silver SEAP Games sa 1967

Ismail Ahmad_15

Abdul Jalil Aziz_1

Gold Medal 1971 SEAP Games
Mula sa kaliwa: Hamid Ali, Ibrahim Mee,
Nor Osman, Ahmad Kamal, Abdul Razak Osman,
Alias ​​Haji Hasan, Marzuki David Rashid Saad, Ismail Ahmad,
Abdul Rahman Ahmad, Abdul Aziz Jalil, at
Haris Abdul Rahman.

Ismail Ahmad_14

Ismail Ahmad_38

Ismail Ahmad_39

Ismail Ahmad_40

Ismail Ahmad_41

Ismail Ahmad_42

Ismail Ahmad_43

Ismail Ahmad_44

Ismail Ahmad_46

Ismail Ahmad_53

Ismail Ahmad_29

Ismail Ahmad_28

Ismail Ahmad_31

Ismail Ahmad_30

Ismail Ahmad_54

Ismail Ahmad_51

Ismail Ahmad_49

Ismail Ahmad_48

Ismail Ahmad_34

Ismail Ahmad_33

Ismail Ahmad_52

Ismail Ahmad_21

Ismail Ahmad_18

Ismail Ahmad_17

Ismail Ahmad_19

Ismail Ahmad_20

Ismail Ahmad_10

Ismail Ahmad_11

Ismail Ahmad_12

Ismail Ahmad_13

Ismail Ahmad_35

Ismail Ahmad_36

Ismail Ahmad_37

Ismail Ahmad_45

Ismail Ahmad_50

Ismail Ahmad_22

Ismail Ahmad_25

Ismail Ahmad_26

Ismail Ahmad_27

Ismail Ahmad_24

Ismail Ahmad_23

HINDI TAYO MAAARING FORGOTTEN!

Ismail Ahmad

[ Higit pang impormasyon ]

Tags:

Kategorya: Supreme Gold