Legend Gold - Haris Abdul Rahman

| | Hulyo 16, 2013 | Mga Komento

tablet

Haris Abdul Rahman

Lunes Hulyo 8, 2013/29 Shaban 1434
Bangi, Selangor

Haris Abdul Rahman_2

Ang Golden Legend, 1971, Haris Abdul Rahman magkasama
Muhammad Hamid at Mohd Zahari Mohd Zahari Fansuri

Haris Abdul Rahman_3

Tuan Haji Haris Abdul Rahman, kasama ang kanyang asawa,
Puan Hajjah Abd Rashid at inihahain ng kanyang apong lalaki,
Mohamad Irfan Mohd Fadzli

Haris Abdul Rahman_7

Haris Abdul Rahman_8

Haris Abdul Rahman_6

Haris Abdul Rahman_1

Courtesy Haris Abdul Rahman

Abdul Jalil Aziz_1

Golden legend sa SEAP Games sa 1971.
Haris Abdul Rahman sa harap at kanang dulo.

Haris Abdul Rahman_10

Haris Abdul Rahman_17

Haris Abdul Rahman_19

Haris Abdul Rahman_16

Haris Abdul Rahman_15

Haris Abdul Rahman_21

Haris Abdul Rahman_26

Haris Abdul Rahman_25

Haris Abdul Rahman_24

Haris Abdul Rahman_30

Haris Abdul Rahman_31

Haris Abdul Rahman_22

Haris Abdul Rahman_29

Haris Abdul Rahman_14

Haris Abdul Rahman_43

Haris Abdul Rahman_44

Haris Abdul Rahman_45

Haris Abdul Rahman_46

Abd. Malek Samsudin35

Haris Abdul Rahman_48

Haris Abdul Rahman_37

Haris Abdul Rahman_49

Haris Abdul Rahman_50

Haris Abdul Rahman_51

Haris Abdul Rahman_52

Haris Abdul Rahman_53

Haris Abdul Rahman_54

Haris Abdul Rahman_55

Haris Abdul Rahman_32

Haris Abdul Rahman_33

Haris Abdul Rahman_34

Haris Abdul Rahman_35

Haris Abdul Rahman_42

Haris Abdul Rahman_38

Haris Abdul Rahman_27

Haris Abdul Rahman_28

Haris Abdul Rahman_47

Haris Abdul Rahman_36

Haris Abdul Rahman_39

Haris Abdul Rahman_40

Haris Abdul Rahman_41

Haris Abdul Rahman_18

TAYO AY MAAARING HINDI nakalimutan!

Haris Abdul Rahman

[ Higit pang impormasyon ]

Tags:

Mga Kategorya: Legend ng Golden