Legend Gold - Rasid late John

| | Hunyo 17, 2013 | Mga Komento

tablet

Rasid late John

(Bagan Serai, Perak)

Tandaan: Representative Hamid Mohd Zahari infotakraw sa kanyang bayang kinalakhan Rasid late John
Kampung Alor Lion, Lorong Pak Oo, Bagan Serai Silver.
Sa Martes 21 Mei 2013/1 Rajab 1434. Sa kasamaang-palad ay hindi makakuha upang matugunan ang kanyang mga mahal sa buhay at sinabi sa mga kapitbahay lahat ng mga ito ay ibinalik sa Kuala Lumpur.

Rasid Yahya_1

Haris Abdul Rahman_84

Courtesy ng Yayasan (YAKEB)

Rasid Yahya_3_2

Rasid Yahya_3_1

Rasid Yahya_3_3

Rasid Yahya_3_4

Rasid Yahya_3_5

Rasid Yahya_3_6

Rasid Yahya_6

TAYO AY MAAARING HINDI nakalimutan!

Rasid Yahya

[ Higit pang impormasyon ]

Tags:

Mga Kategorya: Legend ng Golden