Legend Gold - Mohd Azmi Aaron

| Septiyembre 28, 2013

loh

Mohd Azmi Aaron

Linggo Septiyembre 22, 2013/16 Zulkaedah 1434
Ipoh, Perak

Mohd Azmi Harun_555

Legend Gold sa 1973 at 1975, Azmi Mohd Harun magkasama
Mohd Zahari Hamid, Pn. Faridah Hamzah at
Rozian Erling

Mohd Azmi Harun_4

Mohd Azmi Harun_4_1

Mohd Azmi Harun_8

Mohd Azmi Harun_2

Mohd Azmi Aaron sa kanyang asawa, Nor Azmi Kamarudin

Mohd Azmi Harun_7

Isang mag-asawa sa kanilang Golden Legend,
Tom Mohd Isa, bata, Syahril Izwan, Norhidayah,
Saiful Bahari at ang batas, Affandi.

Mohd Azmi Harun_6

Legend ng Gold sa apong lalaki

Mohd Azmi Harun_3

Miyembro ng Pambansang Atleta Welfare Foundation (YAKEB)

Ihsan Mohd Azmi Aaron

Mohd Azmi Harun_21

Mohd Azmi Harun_22

Mohd Azmi Harun_32

Mohd Azmi Harun_38

Mohd Azmi Harun_41

Mohd Azmi Harun_33

Mohd Azmi Harun_36

Mohd Azmi Harun_39

Mohd Azmi Harun_34

Mohd Azmi Harun_42

Mohd Azmi Harun_43

Mohd Azmi Harun_9

Mohd Azmi Harun_10

Mohd Azmi Harun_11

Mohd Azmi Harun_12

Mohd Azmi Harun_13

Mohd Azmi Harun_15

Mohd Azmi Harun_19

Mohd Azmi Harun_14

Mohd Azmi Harun_17

Mohd Azmi Harun_29

Mohd Azmi Harun_28

Mohd Azmi Harun_35

Mohd Azmi Harun_20

Mohd Azmi Harun_16

Mohd Azmi Harun_18

Mohd Azmi Harun_23

Mohd Azmi Harun_24

Mohd Azmi Harun_25

Mohd Azmi Harun_26

Mohd Azmi Harun_27

Mohd Azmi Harun_30

Mohd Azmi Harun_37

Mohd Azmi Harun_40

Mohd Azmi Harun_45

Mohd Azmi Harun_47

Mohd Azmi Harun_44

Mohd Azmi Harun_46

HINDI TAYO MAAARING FORGOTTEN!

Mohd Azmi Aaron

[ Higit pang impormasyon ]

Tags:

Kategorya: Supreme Gold