Legend Gold - late Amir Hj Shaari

| Enero 29, 2014

loh

Ang huli Amir Hj Shaari

Biyernes, Enero 24, 2014/22 Rabi Awwal 1435
Alor Setar, Kedah

Hj Amir Shaari_70

Infotakraw representative Mohd Zahari Hamid at Muhammad Mohd Zahari Fansuri bahay natutugunan ang balo at anak ng late late.

Hj Amir Shaari_2

Widow ng late, Puan Hajjah Azizah Mahmud sa mga bata, Mohd Zamini, anak, at apo Saberina Noor Nur Qaisara at Qairina

Hj Amir Shaari_3

Ang mga pamilya ng huli Amir Hj Shaari sa mga kinatawan infotakraw, Mohd Zahari Hamid at
MFMZ

Puan Hajjah Azizah Ihsan Mahmud

Abdul Rahman Mohd Noor_1

SEAP Games Gold dalubhasa sa mga medalya 1965
Nakatayo mula sa kaliwa: Husaini Hashim Ahmad Mohd Saman, Kassim Bakar, Abdul Karim Shaari, Ismon Bajuri, Aziz Ahmad, Shaari at Amir Abdul Rahman Mohd Noor.
Nakaupo mula sa kaliwa: Mohd Said Hassan, Dugan Noor, (Manager, General Manager at Assistant General Manager) at Mohd Nor Osman Ismail Ahmad

Ahmad Mohd Saman_38

Mohd Said Mohd Hassan_23
Hj Amir Shaari_40

Hj Amir Shaari_41

Hj Amir Shaari_42

Hj Amir Shaari_43

Hj Amir Shaari_44

Hj Amir Shaari_50

Hj Amir Shaari_51

Hj Amir Shaari_53

Hj Amir Shaari_60

Hj Amir Shaari_62

Hj Amir Shaari_65

Hj Amir Shaari_67

Hj Amir Shaari_68

Hj Amir Shaari_69

Hj Amir Shaari_73

Hj Amir Shaari_75

Hj Amir Shaari_77

Hj Amir Shaari_79

Hj Amir Shaari_202

Hj Amir Shaari_203

Hj Amir Shaari_204

Hj Amir Shaari_205

Hj Amir Shaari_206

Hj Amir Shaari_209

Hj Amir Shaari_210

HINDI TAYO MAAARING FORGOTTEN!

Hj Amir Shaari

[ Higit pang impormasyon ]

Tags:

Kategorya: Supreme Gold