Golden Legend - Mohd Sahar Omar

| | May 12, 2013 | Mga Puna

tablet

Mohd Sahar Omar

Sabado, Mayo 11, 2013/1 Rajab 1434
Gombak, Selangor

Photo Memories ng Mrs Faridah Hamzah, MS Asiah Mohd Noor, Mohd Sahar Omar Gold Legend Mohd Zahari Hamid at Erling Rozian

Photo Memories ng Mrs Faridah Hamzah, MS Asiah Mohd Noor,
Golden Legend Mohd Sahar Omar, Mohd Zahari Hamid at Erling Rozian

Mohd Sahar Omar at asawa, Noor Asiah

Mohd Sahar Omar at asawa, Noor Asiah

DSCN1797

Mohd Sahar Omar at ang kanyang asawa Mrs Adsiah Mohd Noor, anak ni Zainab at Adan

Mohd Sahar Omar at ang kanyang asawa Mrs Asiah Mohd Noor, mga anak,
Zainab at Adan

DSCN1785

DSCN1786

Ihsan Mohd Sahar Omar

DSCN1790

d

e

g

h

ako

j

k

l

o

p

q

r

s

t

u

v

w

y

DSCN1808

DSCN1807

DSCN1806

DSCN1805

DSCN1804

DSCN1803

55

1111

44

33

22

Ika-11

n

QQ

RR

ww

x

z

m

b

c

Legend Mohd Sahar Omar Gold Card miyembro exhibiting Pambansang Atleta Welfare Foundation

Legend Mohd Sahar Omar Gold Card miyembro exhibiting Pambansang Atleta Welfare Foundation

HINDI NAMIN AY MAAARING nakalimutan!

Mohd Sahar Omar

[ Higit pang impormasyon ]

Tags:

Mga Kategorya: Legend Gold

Mga Puna

  1. Binabati kita KPD jaguh2 handln takraw Malaysia 20 taon na ang nakakaraan, napaka ako ay impressed sa iba pang mga negara2 mahirap Bow Malysia.