Mga Balita at Pagsusulat

"Pahayagan"

Narito ang ilang mga clipping ng Hamid Mydin

Binabati kita ng balita mula sa Jelutong at Jalan Patani UMNO Penang

Binabati kita ng balita mula sa
Jelutong at Jalan Patani UMNO Penang

Binabati kita ng balita mula sa UMNO Penang Jalan Patani

Binabati kita ng balita mula sa
UMNO Penang Jalan Patani

Eastern Star News 1977

Balita Hamid Mydin sangay lider Patani Road, Penang

Balita Hamid Mydin pinili bilang
Umno punong sangay Patani Road, Penang

Souvenir mula sa Umno Kabataan Patani Road, Penang

Utusan Malaysia na may petsang 23 Agosto 1985

Utusan Malaysia na may petsang 23 Agosto 1985

Utusan Malaysia 1985

Utusan Malaysia 1985

Utusan Malaysia 1985

Utusan Malaysia 1985

Utusan Malaysia 1985

Utusan Malaysia 1985

Utusan Malaysia 1985

Utusan Malaysia 1985


"Pampanitikan mga koleksyon"

Narito ang bahagi ng isang koleksyon ng mga sanaysay tungkol sa Hamid Mydin

Mga pagsipi sa pamamagitan ng Prof. Dato 'Khoo Kay Kim

Mga Resulta ng Pagsusulat sa pamamagitan ng Prof. Dato 'Khoo Kay Kim

Thesis sa pamamagitan ng Mr Ismail Bin Ibrahim

Thesis sa pamamagitan ng Mr Ismail Bin Ibrahim

Hamid_Mydin27