Legend Gold - Osman Ahmad

| 27 Oktubre 2013

loh

Osman Ahmad

Biyernes Oktubre 25, 2013/20 Muharram 1434
Ulu Kelang, Selangor

Osman Ahmad_3

Legend Gold sa mga kinatawan Osman Ahmad Hamid Mohd Zahari infotakraw

Osman Ahmad_9

Osman Ahmad_11

Osman Ahmad_4

Legend Gold Osman Ahmad at ng kanyang asawa,
Madam Esah Abdul Hamid at apong lalaki, Muhammad Taqish

Osman Ahmad_5

Miyembro ng Pambansang Atleta Welfare Foundation (YAKEB)

Osman Ahmad_222

Legend ng Gold sa apong Osman Ahmad, Muhammad Taqish at vice infotakraw Rozian Erling

Osman Ahmad_12

Osman Ahmad_8

Ihsan Osman Ahmad

Osman Ahmad_18

Osman Ahmad_16

Osman Ahmad_49

Osman Ahmad_55

Osman Ahmad_57

Osman Ahmad_40

Osman Ahmad_15

Osman Ahmad_14

Osman Ahmad_34

Osman Ahmad_28

Osman Ahmad_29

Osman Ahmad_20

Osman Ahmad_19

Osman Ahmad_24

Osman Ahmad_23

Osman Ahmad_25

Osman Ahmad_26

Osman Ahmad_31

Osman Ahmad_33

Osman Ahmad_46

Osman Ahmad_51

Osman Ahmad_52

Osman Ahmad_53

Osman Ahmad_54

Osman Ahmad_56

Osman Ahmad_58

Osman Ahmad_60

Osman Ahmad_61

Osman Ahmad_35

Trio maaasahang militar
(Mula sa kaliwa:. Alias ​​Hj Hassan, ang huli Dato 'Khalid Din (Ang Iron), Osman Ahmad Contact: Manager Mr. Ghani)

Osman Ahmad_36

Osman Ahmad_37

Osman Ahmad_38

Osman Ahmad_43

Osman Ahmad_44

Osman Ahmad_45

Osman Ahmad_39

Osman Ahmad_41

Osman Ahmad_42

Osman Ahmad_48

Osman Ahmad_47

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_61

HINDI TAYO MAAARING FORGOTTEN!

Osman Ahmad_1

[ Higit pang impormasyon ]

Tags:

Kategorya: Supreme Gold