Legend Gold - late Mohamad Noor Abdullah

| Abril 27, 2015

loh

Ang huli Mohamad Noor Abdullah

Sabado, Marso 21, 2015/30 JamadilAwwal 1436

Md Noor Abdullah

Infotakraw.com ay sinusubukan upang subaybayan ang mga tagapagmana ng late
sa pamamagitan ng mga kaibigan, ngunit sa hindi mapakinabangan.

Gold Medal

SEAP Games sa Bangkok 1975

Abdul Jalil Aziz_4

Wahab Haji Isahak_9

Wahab Haji Isahak_10

Abdul Jalil Aziz_23

Mohamad Noor Abdullah_22

Mohamad Noor Abdullah_23

Mohamad Noor Abdullah_24

Mohamad Noor Abdullah_25

Mohamad Noor Abdullah_29

Mohamad Noor Abdullah_17

Mohamad Noor Abdullah_18_2

Mohamad Noor Abdullah_19

Mohamad Noor Abdullah_20

Mohamad Noor Abdullah_21

Mohamad Noor Abdullah_1

Mohamad Noor Abdullah_2

Mohamad Noor Abdullah_3

Mohamad Noor Abdullah_4

Mohamad Noor Abdullah_5

Mohamad Noor Abdullah_6

Mohamad Noor Abdullah_7

Mohamad Noor Abdullah_8

Mohamad Noor Abdullah_9

Mohamad Noor Abdullah_10

Mohamad Noor Abdullah_11_3

Mohamad Noor Abdullah_12

Mohamad Noor Abdullah_13

Mohamad Noor Abdullah_14

Mohamad Noor Abdullah_15

Mohamad Noor Abdullah_16

Mohamad Noor Abdullah_26

Mohamad Noor Abdullah_27

Mohamad Noor Abdullah_28

Mohamad Noor Abdullah_30

HINDI TAYO MAAARING ardilya!


Martes Hunyo 2, 2015/15 Sha'ban 1436
Shah Alam, Selangor

Mohamad Noor Abdullah_31_2

Mohamad Noor Abdullah_32_2

Mohamad Noor Abdullah_33

Mrs. Wahida Mohamad Noor (huli), mga kinatawan infotakraw Hamid Mohd Zahari, Mrs. Faridah Hamzah, Siti Mohd Zahari at Zarlida
Ammar Afif Zhafran Sazrol Fadzli

Tags:

Kategorya: Supreme Gold