Legend Gold - Idris Baba

| Oktubre 23, 2014

tablet

Idris Baba

Huwebes Oktubre 16, 2014/21 Zulqaidah 1435
Port Dickson, Negeri Sembilan

Idris Baba_1

Legend Gold Idris Baba kasama ang mga kinatawan infotakraw
Mohd Zahari Hamid

Idris Baba_2

Idris Baba_3

Idris Baba_4

Idris Baba_5

Kagandahang-loob ng Idris Baba

Ahmad Kamal Abdul Rahman_12

Abdul Jalil Aziz_21

Abdul Jalil Aziz_4

Wahab Haji Isahak_9

Abdul Jalil Aziz_23

Abu Bakar Johan_28

Abu Bakar Johan_30

Pangalan ng Sharif_53

Pangalan ng Sharif_54

Pangalan ng Sharif_55

Pangalan ng Sharif_56

Pangalan ng Sharif_57

HINDI NAMIN AY MAAARING nakalimutan!

Idris Baba

[ Higit pang impormasyon ]

Tags:

Kategorya: maalamat Gold