Legend Gold - Dato Husainy Hashim

| Nobyembre 13, 2013

loh

Dato Husainy Hashim

Lunes Nobyembre 11, 2013/7 Muharram 1435
Subang, Selangor

Dato Husainy Hashim_40

Legend Gold Dato Haji Husainy Hashim Mohd Zahari infotakraw kinatawan kapanayamin Hamid sa Subang Golf Club, Selangor

Dato Husainy Hashim_7

Dato Husainy Hashim_3

Dato Husainy Hashim_50

Dato Husainy Hashim_6

Dato Haji Husainy Hashim infotakraw representative sample,
MFMZ at Rozian Erling

Ihsan Dato Husainy Hashim

Abdul Rahman Mohd Noor_1

SEAP Games Gold dalubhasa sa mga medalya 1965
Nakatayo mula sa kaliwa: Husaini Hashim Ahmad Mohd Saman, Kassim Bakar,
Abdul Karim Shaari, Ismon Bajuri, Aziz Ahmad, Amir Shaari at
Abdul Rahman Mohd Noor.
Nakaupo mula sa kaliwa: Mohd Said Hassan, Dugan Noor, (Manager, General Manager at Assistant General Manager) at Mohd Nor Osman Ismail Ahmad

Ahmad Mohd Saman_38

Ahmad Mohd Saman_12

Dato Husainy Hashim_9

Mohd Said Mohd Hassan_23

Dato Husainy Hashim_10

HINDI TAYO MAAARING FORGOTTEN!

Dato Husainy Hashim

[ Higit pang impormasyon ]

Tags:

Kategorya: Supreme Gold