Legend Gold - Sahak Yassin

| | May 18, 2013 | Mga Puna

tablet

Sahak Yassin

Sabado, Mayo 18, 2013/8 Rajab 1434
Setapak, Kuala Lumpur

Sahak Yassin_1

Legend Gold Sahak Yassin sa kanyang Tagapaglikha Sepak Takraw Hamid Mohd Zahari

Sahak Yassin_2

Sahak Yassin ay nagsasabi sa paglalarawan ng mga ginintuang edad ng Sepak Takraw at kamahinaan

Sahak Yassin_3

Legend Gold magkasanib na Pambansang magkakarera Tropeo ng kandidato na siya ay hinirang para sa 3 sunud-sunod na taon

Sahak Yassin_4

Sahak Yassin display card miyembro Yayasan

Sahak kagandahang-loob ng MSA

Abdul Jalil Aziz_21

Abdul Jalil Aziz_23

Abdul Jalil Aziz_19

HINDI NAMIN AY MAAARING nakalimutan!

Sahak Yassin_5

[ Higit pang impormasyon ]

Tags:

Mga Kategorya: Legend Gold