Hamzah Janor

Hamzah Mohd Janor_1

(Pengumpan)

Hamzah Mohd Janor_2

Hamzah Mohd Janor_3

Hamzah Mohd Janor_4

Hamzah Mohd Janor_5

Hamzah Mohd Janor_6

Hamzah Mohd Janor_7

Hamzah Mohd Janor_8

Hamzah Mohd Janor_9

Hamzah Mohd Janor_10

Hamzah Mohd Janor_11

Hamzah Mohd Janor_12

Hamzah Mohd Janor_14

Hamzah Mohd Janor_15

Hamzah Mohd Janor_16

Hamzah Mohd Janor_17

Hamzah Mohd Janor_18

Hamzah Mohd Janor_19

Hamzah Mohd Janor_20

Hamzah Mohd Janor_21

Hamzah Mohd Janor_22

Hamzah Mohd Janor_23

Hamzah Mohd Janor_24

Hamzah Mohd Janor_25

Hamzah Mohd Janor_26

Hamzah Mohd Janor_27

Hamzah Mohd Janor_28

Hamzah Mohd Janor_29

Hamzah Mohd Janor_30

Hamzah Mohd Janor_31

Hamzah Mohd Janor_32

Hamzah Mohd Janor_33

Hamzah Mohd Janor_34

Hamzah Mohd Janor_35

Hamzah Mohd Janor_36

Hamzah Mohd Janor_37

Hamzah Mohd Janor_38

Hamzah Mohd Janor_39

Hamzah Mohd Janor_40

Hamzah Mohd Janor_41

Hamzah Mohd Janor_42

Hamzah Mohd Janor_43

Hamzah Mohd Janor_44

Hamzah Mohd Janor_45

Hamzah Mohd Janor_46

Hamzah Mohd Janor_47

Hamzah Mohd Janor_48

Hamzah Mohd Janor_49

Sabtu 22 Disember 2014 / 3 Rabiulakhir 1436
Port Garden, Pelabuhan Klang, Selangor

Hamzah Mohd Janor_50

Wakil infotakraw, Mohd Zahari Hamid, bersama
Tuan Haji Hamzah Mohd Janor

Hamzah Mohd Janor_51

Hamzah Mohd Janor_52

Hamzah Mohd Janor_53

 

———————————————-

HAMZAH MOHD JANOR

SELANGOR