Haji Gafor Ahmad

Tenaga Pengajar Kursus Kejurulatihan
Panel Kejurulatihan / Pemilihan PSM
Pensyarah Pendidikan Jasmani Maktab Perguruan Ilmu Khas (KL 1977-2001)
Pemain Negeri Johor Piala Menteri Besar Zon Selatan 1974

———————————————————————-

Isnin 13 Julai 2020 / 21 Zulkaedah 1441
Kajang, Selangor


                                                                             SEMOGA JASA MU DIKENANG