Bukan Melayu Wakil Malaysia

 9 Disember 1988
Stadium Negara Kuala Lumpur

SepakTakraw_Jepun_1

SepakTakraw_Jepun_2

27 April 1989
Kejohanan & Pertunjukan
Festival Sukan Dunia Tokyo, Jepun

SepakTakraw_Jepun_3

SepakTakraw_Jepun_4

SepakTakraw_Jepun_5

SepakTakraw_Jepun_6

SepakTakraw_Jepun_7

SepakTakraw_Jepun_8

SepakTakraw_Jepun_9

SepakTakraw_Jepun_10

SepakTakraw_Jepun_11

SepakTakraw_Jepun_12

SepakTakraw_Jepun_13

SepakTakraw_Jepun_14

SepakTakraw_Jepun_15

Sabtu 6 Februari 2016 / 27 RabiulAkhir 1437
Alor Setar Kedah

SepakTakraw_Jepun_16

SepakTakraw_Jepun_17

SepakTakraw_Jepun_18

S. Manimaran / Y. Anbarasan / V. Ragendra Pillai