Huyền thoại Vàng - Md Noor Ali Haji

| | ngày 06 tháng tư năm 2013 | Bình luận

máy tính bảng

Md Noor Ali Haji

Thứ Bảy 23 Tháng 3, 2013/11 Jamadil Awwal 1434
Sg. Nibong, Penang

Mohd Nor Hj Ali

Chụp ảnh:
Mustafa Ishak, Mahadzer Mokhtar, bà Hajjah Faridah Zainol, Haji Md Noor Hj Ali, Mohd Zahari Hamid và vợ ông bà Faridah Hamzah

Mohd Nor Hj Ali2

Huyền thoại vàng huy chương vàng chung

Hj Mohd cũng Ali3

Biếu không của Hj Md Noor Ali

Hj Mohd cũng Ali4

Trừu tượng Saleh6

Hj Mohd cũng Ali7

Hj Mohd cũng Ali8

Hj Mohd cũng Ali9

Hj Mohd cũng Ali10

Hj Mohd cũng Ali11

Hj Mohd cũng Ali12

Hj Mohd cũng Ali13

Hj Mohd cũng Ali14

Hj Mohd cũng Ali15

Hj Mohd cũng Ali16

Hj Mohd cũng Ali17

Hj Mohd cũng Ali18

Hj Mohd cũng Ali19

Hj Mohd cũng Ali20

Hj Mohd cũng Ali21

Hj Mohd cũng Ali22

Hj Mohd cũng Ali23

Hj Mohd cũng Ali24

Hj Mohd cũng Ali25

Hj Mohd cũng Ali26

Hj Mohd cũng Ali27

Hj Mohd cũng Ali28

Hj Mohd cũng Ali29

Hj Mohd cũng Ali30

Hj Mohd cũng Ali31

Hj Mohd cũng Ali32

Hj Mohd cũng Ali33

Hj Mohd cũng Ali34

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG quên!

Ali_1 Hj Md Noor

[ Thông tin thêm ]

Tags:

Thể loại: Truyền thuyết Vàng

Bình luận