Huyền thoại Vàng - Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman

| | 25 tháng 5 năm 2013 | Bình luận

máy tính bảng

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman

Thứ Tư 22 Tháng 5, 2013/12 Rajab 1434
Alor Setar, Kedah

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_6

Chụp ảnh từ trái: Mohd Zahari Hamid, Legend vàng Tuấn Haji Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman và Mustafa Ishak

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_5

Tuấn Haji Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman và vợ
Bà Hajjah Norkamariah Mohd Noor

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_1

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_2

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_3

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_4

Ihsan Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman

Dato 'Seri Mohd Haji chỉ huy Lattiff6

Dato 'Seri Mohd Haji chỉ huy Lattiff8

Dato 'Seri Mohd Haji chỉ huy Lattiff7

Abdul Jalil Aziz_1

SEAP Games huy chương vàng năm 1971
Từ trái sang: Hamid Salleh Ibrahim Mee,
Mohd cũng Osman, Ahmad Kamal, Abdul Razak Osman,
Bí danh Haji Hasan, Marzuki Daud, Saad Rashid Ismail Ahmad,
Abdul Rahman Ahmad, Abdul Aziz Jalil, và
Haris Abdul Rahman.

Abdul Jalil Aziz_22

Abdul Jalil Aziz_21

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_7

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_8

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_9

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_10

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_11

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_12

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_13

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_14

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_15

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_16

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_18

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman_17

CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ bị lãng quên!

Ahmad Kamal Hj Abdul Rahman

[ Thông tin thêm ]

Tags:

Thể loại: Legend of Golden