Truyền thuyết Gold - Zainuddin Kamarudin

| | Tháng Bảy 15, 2013 | Comments

Loh

Zainudin Kamarudin

Chủ Nhật Tháng Bảy 7, 2013/28 Sha'ban 1434
Klang, Selangor

Zainudin Kamarudin_555

Golden Legend, 1981, 1983, Zainuddin Kamarudin với phi hành đoàn infotakraw,
Bà Siti Zahilda Mohd Zahari, Sazrol Fadzli Bojeng,
Mohd Zahari Hamzah Hamid và bà Faridah

Zainudin Kamarudin_4_3

Gia đình hạnh phúc: Mohammed Zaid và vợ của ông,
Norazimah Hj Imbiah, Bà Halimah Hajjah Saparman,
Tuan Haji Zainuddin Kamarudin, Muhammad Nur HazmanZahin, và Zainur Rashid Zulkifli.

Zainudin Kamarudin_2

Zainudin Kamarudin_1

Zainudin Kamarudin_3

Zainudin Kamarudin_7

Zainudin Kamarudin_6

Zainuddin Kamarudin lịch

Zainudin Kamarudin_12

Zainudin Kamarudin_10

Zainudin Kamarudin_14

Zainudin Kamarudin_15

Zainudin Kamarudin_28

Zainudin Kamarudin_29

Zainudin Kamarudin_30

Zainudin Kamarudin_31

Zainudin Kamarudin_34

Zainudin Kamarudin_9

Zainudin Kamarudin_35

Zainudin Kamarudin_33

Zainudin Kamarudin_36

Zainudin Kamarudin_37

Zainudin Kamarudin_22

Zainudin Kamarudin_39

Zainudin Kamarudin_40

Zainudin Kamarudin_41

Zainudin Kamarudin_42

Zainudin Kamarudin_8

Zainudin Kamarudin_43

Zainudin Kamarudin_44

Zainudin Kamarudin_45

Zainudin Kamarudin_46

Zainudin Kamarudin_48

Zainudin Kamarudin_49

Zainudin Kamarudin_51

Zainudin Kamarudin_52

Zainudin Kamarudin_21

Zainudin Kamarudin_23

Zainudin Kamarudin_24

Zainudin Kamarudin_25

Zainudin Kamarudin_26

Zainudin Kamarudin_20

Zainudin Kamarudin_16

Zainudin Kamarudin_17

Zainudin Kamarudin_18

Zainudin Kamarudin_19

Zainudin Kamarudin_27

Zainudin Kamarudin_11

Zainudin Kamarudin_32

Zainudin Kamarudin_50

Zainudin Kamarudin_47

Zainudin Kamarudin_38

Zainudin Kamarudin_53

Zainudin Kamarudin_13

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Zainudin Kamarudin

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng