Truyền thuyết Gold - Dugan Nor

| 10 tháng 2 năm 2014

Loh

Cũng không Dugan

Thứ 2 Tháng 2 3, 2014/3 Rabi 1435
Ampang, Selangor

Dugan Nor_2

Truyền thuyết Vàng Tuấn Haji Dugan cũng không cùng đại diện infotakraw Hamid Mohd Zahari

Dugan Nor_3

Truyền thuyết Vàng Haji Nor Dugan và vợ của ông,
Puan Hajjah Noraini Mustapha

Dugan Nor_4

Truyền thuyết Vàng Tuấn Haji Dugan cũng không cùng MFMZ và Rozian Erling

Cũng không phải lịch sự Dugan

Abdul Rahman Mohd Noor_1

SEAP Games huy chương Vàng 1965
Đứng từ trái: Husaini Hashim Ahmad Mohd Saman, Kassim Bakar, Abdul Karim Shaari, Ismon Bajuri, Aziz Ahmad, Shaari và Amir Abdul Rahman Mohd Noor.
Ngồi từ trái: Mohd Said Hassan, Dugan Noor, (Giám đốc, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc) và Mohd Nor Osman Ismail Ahmad

Ahmad Mohd Saman_38

SEAP Games chiến thắng huy chương vàng trong năm 1965 với huy chương vàng

Ahmad Mohd Saman_12

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Cũng không Dugan

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng