Truyền thuyết Gold - Ismail Ahmad

| 30 tháng 8 năm 2013

Loh

Ismail Ahmad

Thứ sáu Tháng Tám 23, 2013/16 Shawwal 1434
Batu Pahat, Johor

Ismail Ahmad_555

Truyền thuyết Vàng 1965 & 1971 Tuấn Hj Ismail Ahmad, chụp ảnh với phi hành đoàn và infotakraw Faridah Mohd Zahari Hamzah Hamid

Ismail Ahmad_7

Tuấn Hj Ismail Ahmad và vợ Susan Hashim Hjh

Ismail Ahmad_9

Ismail Ahmad_1

Ismail Ahmad_2

Ismail Ahmad_3

Ismail Ahmad_4

Ismail Ahmad_6

Truyền thuyết vàng cặp vợ chồng với trẻ em, Azli Ismail, con trai và cháu trai Suhaily Abd Kadir, Muhammad Imran Aqilal.

Ismail Ahmad_8

Các vận động viên quốc gia thành viên của Hội Bảo Trợ (YAKEB)

Ihsan Ismail Ahmad

Ismail Ahmad_32

Huy chương vàng 1965 SEAP Games
Đứng từ trái: Husaini Hashim Ahmad Mohd Saman,
Kassim Bakar, Abdul Karim Shaari, Ismon Bajuri,
Aziz Ahmad, Shaari và Amir Abdul Rahman Mohd Noor.
Ngồi từ trái: Mohd Said Hassan, Dugan Noor, (Giám đốc, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc) và Mohd Nor Osman Ismail Ahmad

Ahmad Mohd Saman_38

Ismail Ahmad_16

Dato 'Seri Haji Mohd Yusoff Lattiff6

Dato 'Seri Haji Mohd Yusoff Lattiff7

Dato 'Seri Haji Mohd Yusoff Lattiff8

Bạc SEAP Games năm 1967

Ismail Ahmad_15

Abdul Jalil Aziz_1

Huy chương vàng 1971 SEAP Games
Từ trái: Hamid Ali, Ibrahim Mee,
Cũng không Osman, Ahmad Kamal, Abdul Razak Osman,
Bí danh Haji Hasan, Marzuki David Rashid Saad, Ismail Ahmad,
Abdul Rahman Ahmad, Abdul Aziz Jalil, và
Haris Abdul Rahman.

Ismail Ahmad_14

Ismail Ahmad_38

Ismail Ahmad_39

Ismail Ahmad_40

Ismail Ahmad_41

Ismail Ahmad_42

Ismail Ahmad_43

Ismail Ahmad_44

Ismail Ahmad_46

Ismail Ahmad_53

Ismail Ahmad_29

Ismail Ahmad_28

Ismail Ahmad_31

Ismail Ahmad_30

Ismail Ahmad_54

Ismail Ahmad_51

Ismail Ahmad_49

Ismail Ahmad_48

Ismail Ahmad_34

Ismail Ahmad_33

Ismail Ahmad_52

Ismail Ahmad_21

Ismail Ahmad_18

Ismail Ahmad_17

Ismail Ahmad_19

Ismail Ahmad_20

Ismail Ahmad_10

Ismail Ahmad_11

Ismail Ahmad_12

Ismail Ahmad_13

Ismail Ahmad_35

Ismail Ahmad_36

Ismail Ahmad_37

Ismail Ahmad_45

Ismail Ahmad_50

Ismail Ahmad_22

Ismail Ahmad_25

Ismail Ahmad_26

Ismail Ahmad_27

Ismail Ahmad_24

Ismail Ahmad_23

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Ismail Ahmad

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng