Truyền thuyết Gold - Nordin Shzryn

| 24 tháng 12 2014

Loh

Nordin Shzryn

Thứ bảy Tháng 11 22, 2014/29 Muharram 1436
Seremban, Negeri Sembilan

Champion / vàng

1988 - King Cup vô địch (Team) của Thái Lan
1989 - Kuala Lumpur SEA Games (Team)
1990 - Úc Independent Games Festival (Team)
1990 - Thể thao ASIA Bắc Kinh (Team)
1990 - Thể thao ASIA Bắc Kinh (Team)
1991 - Manila SEA Games (Team)
1991 - Manila SEA Games (Team)
1993 - World Championship MAS / ĐẠI DIỆN / RTM Kuala Lumpur (Team)
1993 - SEA Games tại Singapore (Team)

(HLV Malaysia)

Nordin Sabarudin_2

Truyền thuyết Vàng Nordin Shzryn với đại diện infotakraw Hamid Mohd Zahari

Nordin Sabarudin_3

Nordin Sabarudin_4

Nordin Sabarudin_5

Nordin Sabarudin_6

Ihsan Nordin Shzryn

Nordin Sabarudin_7

Nordin Sabarudin_8

Nordin Sabarudin_9

Nordin Sabarudin_10

Nordin Sabarudin_11

Nordin Sabarudin_12

Nordin Sabarudin_13

Nordin Sabarudin_14

Nordin Sabarudin_15

Nordin Sabarudin_16

Nordin Sabarudin_17

Nordin Sabarudin_18

Haris Abdul Rahman_18

Mohd Yusof Chik_14

Suhaimi Yusof_47

Nordin Sabarudin_23

Nordin Sabarudin_24

Zainudin Ali_5

Zainudin Ali_15

Nordin Sabarudin_27

Nordin Sabarudin_28

Nordin Sabarudin_29

Nordin Sabarudin_29_1

Nordin Sabarudin_30

Nordin Sabarudin_31

Nordin Sabarudin_33_1

Nordin Sabarudin_34

Nordin Sabarudin_35

Nordin Sabarudin_36

Nordin Sabarudin_37

Nordin Sabarudin_38

Nordin Sabarudin_39

Nordin Sabarudin_40

Nordin Sabarudin_41

Nordin Sabarudin_42

Nordin Sabarudin_43

Nordin Sabarudin_44

Nordin Sabarudin_45

Nordin Sabarudin_46

Nordin Sabarudin_47

Nordin Sabarudin_48

Nordin Sabarudin_49

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Nordin Shzryn

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng