Truyền thuyết Gold - Baharum Jahar

| 21 tháng ba năm 2014

Loh

Baharum Jahar

Chủ Nhật Tháng 3 9, 2014/7 Jamadil Awwal 1435
Anh Prime 2, Ampang, Selangor

Winner / Huy chương vàng

1988 - giải đấu King Cup ở Thái Lan
1990 - The Independent Games hoan Brunei
1990 - Thể thao ASIA Bắc Kinh
1991 - Manila SEA Games (Team & Team)

Baharum Jahar_1

Truyền thuyết Vàng Baharum Jahar với đại diện infotakraw, Mohd Zahari Hamid, MFMZ và Rozian Erling

Baharum Jahar_2

Baharum Jahar_3

Baharum Jahar_4

Baharum Jahar_5

Baharum Jahar_6

Truyền thuyết Vàng Baharum Jahar với vợ, Tengku Hasmawati Tengku Yahya và trẻ em, Muhammad Khairul Asiq và con gái Nur Amani

Ihsan Baharum Jahar

Baharum Jahar_7

Baharum Jahar_8

Baharum Jahar_9

Baharum Jahar_10

Abd. Malek Samsudin26

Abd. Malek Samsudin30

Mahat Daud_222

Mohd Yusof Chik_14

Shaari Hj Hashim_33

Shaari Hj Hashim_34

Suhaimi Yusof_2

Suhaimi Yusof_47

Baharum Jahar_11

Baharum Jahar_12

Baharum Jahar_13

Baharum Jahar_14

Baharum Jahar_15

Baharum Jahar_16

Baharum Jahar_17

Baharum Jahar_18

Baharum Jahar_19

Baharum Jahar_20

Baharum Jahar_21

Baharum Jahar_22

Baharum Jahar_31

Baharum Jahar_32

Baharum Jahar_33

Baharum Jahar_34

Baharum Jahar_35

Baharum Jahar_36

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Baharum Jahar

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng