Huyền thoại Vàng - Salim Mohd Yusof

| | 3 tháng 7 năm 2013 | Bình luận

máy tính bảng

Salim Mohd Yusof

Thứ Ba 25 Tháng 6, 2013/16 Shaban 1434
Kangar, Perlis

Mohd Salim Yusof_6

Huyền thoại Vàng năm 1981 & 1983, hai bên Mustafa Salim Mohd Yusof và Mohd Zahari Ishak Hamid

Mohd Salim Yusof_8

Salim Mohd Yusof và vợ ông, bà Khatun Jahar Walimohd

Mohd Salim Yusof_7

Salim Mohd Yusof và gia đình
Từ trái sang: Muhd ​​Haniff và NorJulia vợ của David,
Salim Mohd Yusof, bà Khatun Jahar Walimohd và
Jenn Shaneem

Mohd Salim Yusof_9

Huyền thoại thành viên thẻ vàng triển lãm Yayasan (YAKEB)

Mohd Salim Yusof_10

Hành động trong Legend vàng flip video trong thời kỳ hoàng kim của những năm 80 cầu mây

Mohd Salim Yusof_2

Mohd Salim Yusof_1

Mohd Salim Yusof_3

Mohd Salim Yusof_5

Salim Mohd Yusof được trình bày đồ lưu niệm với Đấng Tạo Hóa và sáng lập của cầu mây trò chơi của mình
Mohd Zahari Hamid

Lịch sự Salim Mohd Yusof

Mohd Salim Yusof_25

Mohd Salim Yusof_12

Mohd Salim Yusof_14

Mohd Salim Yusof_13

Mohd Salim Yusof_15

Mohd Salim Yusof_16

Mohd Salim Yusof_17

Mohd Salim Yusof_18

Mohd Salim Yusof_19

Mohd Salim Yusof_20

Mohd Salim Yusof_23

Mohd Salim Yusof_26

Mohd Salim Yusof_27

Mohd Salim Yusof_28

Mohd Salim Yusof_22

Mohd Salim Yusof_29

Mohd Salim Yusof_30

Mohd Salim Yusof_31

Mohd Salim Yusof_33

Mohd Salim Yusof_34

Mohd Salim Yusof_35

Mohd Salim Yusof_36

Mohd Salim Yusof_37

Mohd Salim Yusof_38

Mohd Salim Yusof_39

Mohd Salim Yusof_40

Mohd Salim Yusof_32

Mohd Salim Yusof_24

Mohd Salim Yusof_21

Mohd Salim Yusof_44

Mohd Salim Yusof_43

Mohd Salim Yusof_41

Mohd Salim Yusof_42

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG quên!

Salim Mohd Yusof

[ Thông tin thêm ]

Tags:

Thể loại: Truyền thuyết Vàng