Huyền thoại Vàng - Mohd Abdul Rahman cũng không

| | ngày 28 tháng tư năm 2013 | Bình luận

máy tính bảng

Abdul Rahman Mohd Noor

Thứ Ba 16 tháng tư, 2013/5 Jumada II năm 1434
Alor Setar, Kedah

Abdul Rahman Mohd Noor_15

Con trai của Đấng Tạo Hóa cầu mây
Hamid Mohd Zahari chụp ảnh với nhậm chức Abdul Rahman Mohd Noor Truyền thuyết của vàng

Abdul Rahman Mohd Noor_10

Abdul Rahman Mohd Noor_11

Abdul Rahman Mohd Noor_12

Abdul Rahman Mohd Noor_13

Abdul Rahman Mohd Noor_9

Abdul Rahman Mohd Noor_14

Memories ảnh: Mustafa Ishak Haji Abdul Aziz Jalil,
Hamid và Mohd Zahari
Tuấn Haji Abdul Rahman Mohd Noor

Abdul Rahman Mohd Noor_8

Ihsan Abdul Rahman Mohd Noor

Abdul Rahman Mohd Noor_1

SEAP Games huy chương vàng chiến thắng năm 1965
Đứng từ trái: Hashim Husaini, Ahmad Mohd Saman, Kassim Bakar Shaari Abdul Karim, Ismon Bajuri, Aziz Ahmad, Amir Abdul Rahman Shaari Mohd Noor.
Ngồi từ trái: Mohd Said Hassan, Noor Dugan, (Huấn luyện viên, quản lý và Trợ lý Giám đốc) Mohd cũng Osman và Ismail Ahmad

Ahmad Mohd Saman_38

Abdul Rahman Mohd Noor_5

Mohd Said Hassan_23

Dato 'Seri Mohd Haji chỉ huy Lattiff6

Dato 'Seri Mohd Haji chỉ huy Lattiff7

Dato 'Seri Mohd Haji chỉ huy Lattiff8

CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ bị lãng quên!

Abdul Rahman Mohd Noor

[ Thông tin thêm ]

Tags:

Thể loại: Legend of Golden