Truyền thuyết Gold - Adnan Saidin

| | 02 tháng 4 năm 2013 | Comments

Loh

Adnan Saidin

Thứ 5 Tháng 3 21, 2013/9 Jamadil Awwal 1434
Alor Setar, Kedah

Champion / vàng

1977 - Hội thao Genting Highlands
1979 - Jakarta SEA Games
1980 - Đầu tiên ASIA Cup Championship Kuala Lumpur
1980 - Hiệp hội Thể thao Cup Thailand (TSA)
1981 - Manila SEA Games
1982 - Second Cup Tournament ASIA Singapore
SEA Games tại Singapore - 1983
1984 - ASIA Cup thứ ba Jakarta
1984 - Đầu tiên ASIA Team Championship giữa Kuala Lumpur
1985 - Team Championship MAS / ĐẠI DIỆN / RTM Kuala Lumpur
Cup vô địch Thái Lan King - 1985
1986 - Team Championship MAS / ĐẠI DIỆN / RTM Kuala Lumpur

adnan_saidin_4

Mohd Zahari (tác giả và người sáng lập của cầu mây Hamid Mydin) và vợ ông, Faridah Hamzah Legend vàng Saidin và vợ Suraya Adnan Abdullah

adnan_saidin_2

adnan_saidin_3

adnan_saidin_5

adnan_saidin_6

adnan_saidin_29

Kena Teh-O-Ais vôi trong chuồng Truyền thuyết Vàng Alor Setar, Kedah

adnan_saidin_30

Chụp ảnh:
Baking Bà Ali Ahmad, Ms Faridah Hamzah, Mohd Zahari Hamid,
Adnan Saidin và vợ của ông bà Suraya Abdullah

adnan_saidin_7

adnan_saidin_8

Adnan Ihsan Saidin

adnan_saidin_9

adnan_saidin_10

adnan_saidin_11

adnan_saidin_12

adnan_saidin_13

adnan_saidin_14

adnan_saidin_15

adnan_saidin_16

adnan_saidin_17

adnan_saidin_18

adnan_saidin_19

adnan_saidin_20

adnan_saidin_21

adnan_saidin_22

adnan_saidin_23

adnan_saidin_24

adnan_saidin_25

adnan_saidin_26

adnan_saidin_27

adnan_saidin_28

adnan_saidin_32

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

adnan_saidin_31

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng