Truyền thuyết Gold - Baharudin Abu Bakar

| 30 Tháng 9 2013

Loh

Baharudin Abu Bakar

Chủ nhật Tháng Chín 22, 2013/16 Zulkaedah 1434
Ipoh, Perak

Baharudin Abu Bakar_444

Truyền thuyết Vàng Baharudin Abu Bakar Mohd Zahari chụp ảnh với Hamid, Faridah Hamzah,
và Rozian Erling

Baharudin Abu Bakar_3

Baharudin Abu Bakar_5

Truyền thuyết Vàng Baharudin Abu Bakar và vợ của ông,
Bà Farizah Mansor và cháu

Baharudin Abu Bakar_6

Baharudin Abu Bakar_2

Baharudin Abu Bakar_8

Baharudin Abu Bakar_9

Baharudin Abu Bakar_7

Baharudin Ihsan Abu Bakar

Baharudin Abu Bakar_21

Baharudin Abu Bakar_22

Baharudin Abu Bakar_24

Baharudin Abu Bakar_23

Baharudin Abu Bakar_25

Baharudin Abu Bakar_28

Baharudin Abu Bakar_30

Baharudin Abu Bakar_46

Baharudin Abu Bakar_45

Baharudin Abu Bakar_43

Baharudin Abu Bakar_12

Baharudin Abu Bakar_26

Baharudin Abu Bakar_41

Baharudin Abu Bakar_42

Baharudin Abu Bakar_11

Baharudin Abu Bakar_13

Baharudin Abu Bakar_14

Baharudin Abu Bakar_15

Baharudin Abu Bakar_16

Baharudin Abu Bakar_17

Baharudin Abu Bakar_18

Baharudin Abu Bakar_19

Baharudin Abu Bakar_27

Baharudin Abu Bakar_31

Baharudin Abu Bakar_10

Baharudin Abu Bakar_35

Baharudin Abu Bakar_29

Baharudin Abu Bakar_38

Baharudin Abu Bakar_32

Baharudin Abu Bakar_36

Baharudin Abu Bakar_20

Baharudin Abu Bakar_33

Baharudin Abu Bakar_40

Baharudin Abu Bakar_39

Baharudin Abu Bakar_34

Baharudin Abu Bakar_37

Baharudin Abu Bakar_47

Baharudin Abu Bakar_49

Baharudin Abu Bakar_50

Baharudin Abu Bakar_48

Baharudin Abu Bakar_44

Baharudin Abu Bakar_51

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Baharudin Abu Bakar

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng