Huyền thoại Vàng - Sahak Yassin

| | 18 tháng năm 2013 | Bình luận

máy tính bảng

Sahak Yassin

Thứ Bảy 18 Tháng Năm, 2013/8 Rajab 1434
Setapak, Kuala Lumpur

Sahak Yassin_1

Huyền thoại Vàng Sahak Yassin với Đấng Tạo Hóa của ông cầu mây Hamid Mohd Zahari

Sahak Yassin_2

Sahak Yassin đã nói với mô tả về tuổi vàng của cầu mây và lạc hậu

Sahak Yassin_3

Vàng huyền thoại chung quốc gia Sportsman ứng cử viên tích ông được đề cử trong 3 năm liên tiếp

Sahak Yassin_4

Sahak Yassin hiển thị thẻ thành viên Yayasan

Sahak biếu không của MSA

Abdul Jalil Aziz_21

Abdul Jalil Aziz_23

Abdul Jalil Aziz_19

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG quên!

Sahak Yassin_5

[ Thông tin thêm ]

Tags:

Thể loại: Truyền thuyết Vàng