Huyền thoại Vàng - Azman Ismail

| | 27 tháng 4 năm 2013 | Bình luận

máy tính bảng

Azman Ismail

Thứ hai 15 tháng 4, 2013/4 Jumada II 1434
Alor Setar, Kedah

Nhà vô địch / Huy Chương vàng

1981 - Manila SEA Games
1982 - Thứ hai Asia Cup Tournament Singapore
1983 - SEA Games tại Singapore
1984 - The Third Asia Cup Jakarta
1984 - REGU vô địch đầu tiên ASIA Kuala Lumpur
1985 - REGU Championship MAS / STAR / RTM Kuala Lumpur
1985 - giải đấu Cup của vua Thái Lan
1986 - REGU Championship MAS / STAR / RTM Kuala Lumpur
1988 - giải đấu Cup của vua Thái Lan
1989 - REGU SEA Games ở Kuala Lumpur

Azman Ismail_32

Những kỷ niệm của tôi:
Mutaffa Ishak, Mohd Zahari Hamid, Legend vàng Azman Ismail và vợ ông bà Maziyani Aziz

Azman Ismail_25

Azman Ismail_31

Lịch sự Azman Ismail

Azman Ismail_2

Azman Ismail_3

Azman Ismail_1

Azman Ismail_4

Azman Ismail_6

Azman Ismail_7

Azman Ismail_5

Azman Ismail_8

Azman Ismail_10

Azman Ismail_11

Azman Ismail_9

Azman Ismail_12

Azman Ismail_14

Azman Ismail_15

Azman Ismail_13

Azman Ismail_16

Azman Ismail_17

Azman Ismail_18

Azman Ismail_19

Azman Ismail_20

Azman Ismail_21

Azman Ismail_23

Azman Ismail_27

Azman Ismail_28

Azman Ismail_29

Azman Ismail_30

Azman Ismail_26

Azman Ismail_22

Azman Ismail_24

Huyền thoại vàng Azman Ismail và vợ ông bà Maziyani Aziz

CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ bị lãng quên!

Azman Ismail

[ Thông tin thêm ]

Tags:

Thể loại: Legend of Golden