Truyền thuyết Gold - Abd Rahman Abd Ghani

| ngày 24 tháng 9 năm 2013

Loh

Abd Rahman Abd Ghani

Thứ 7 Tháng 9 21, 2013/15 Zulkaedah 1434
Ampang Hilir, Kuala Lumpur

Abd Rahman Abd Ghani_2

Truyền thuyết Vàng 1979 Abd Rahman Abd Ghani cùng
Mohd Zahari Hamid

Abd Rahman Abd Ghani_6

Abd Rahman Abd Ghani_333

Truyền thuyết Vàng chụp ảnh với đại diện infotakraw Hamid Mohd Zahari và Rozian Erling

Abd Rahman Abd Ghani_8

Abd Rahman Abd Ghani_4

Abd Rahman Abd Ghani và trẻ em của ông, Sakina Nor và cũng không phải Intan và cháu nội, Muhammad Shafiq, Muhammad Haziq, Muhammad Danial và Siti Najwa Shafinatul

Abd Rahman Abd Ghani_5

Các vận động viên quốc gia thành viên của Hội Bảo Trợ (YAKEB)

Abd Rahman Abd Ghani_9

Ihsan Abd Rahman Abd Ghani

Abd Rahman Abd Ghani_12

Abd Rahman Abd Ghani_16

Abd Rahman Abd Ghani_24

Abd Rahman Abd Ghani_25

Abd Rahman Abd Ghani_26

Abd Rahman Abd Ghani_23

Abd Rahman Abd Ghani_10

Abd Rahman Abd Ghani_43

Abd Rahman Abd Ghani_11

Abd Rahman Abd Ghani_13

Abd Rahman Abd Ghani_14

Abd Rahman Abd Ghani_15

Abd Rahman Abd Ghani_17

Abd Rahman Abd Ghani_18

Abd Rahman Abd Ghani_19

Abd Rahman Abd Ghani_20

Abd Rahman Abd Ghani_21

Abd Rahman Abd Ghani_27

Abd Rahman Abd Ghani_22

Abd Rahman Abd Ghani_28

Abd Rahman Abd Ghani_30

Abd Rahman Abd Ghani_32

Abd Rahman Abd Ghani_37

Abd Rahman Abd Ghani_31

Abd Rahman Abd Ghani_35

Abd Rahman Abd Ghani_33

Abd Rahman Abd Ghani_36

Abd Rahman Abd Ghani_34

Abd Rahman Abd Ghani_38

Abd Rahman Abd Ghani_39

Abd Rahman Abd Ghani_40

Abd Rahman Abd Ghani_29

Abd Rahman Abd Ghani_42

Abd Rahman Abd Ghani_41

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Abd Rahman Abd Ghani

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng