Truyền thuyết Gold - Iskandar Arshad

| 07 tháng 2 2015

Loh

Iskandar Arshad

Thứ năm Tháng 1 29, 1436 2015/9 Rabiulakhir
Jalan Pahang, Kuala Lumpur

Champion / vàng

1990 - Úc Independent Games Festival (Team)
1993 - SEA Games tại Singapore (Team)
1994 - Thể thao ASIA Hiroshima (Team)

(HLV Malaysia)

Iskandar Arshad_2

Truyền thuyết Vàng với đại diện infotakraw Iskandar Arshad Hamid Mohd Zahari

Iskandar Arshad_3

Iskandar Arshad_4

Ihsan Iskandar Arshad

Iskandar Arshad_5

Iskandar Arshad_6

Iskandar Arshad_7

Iskandar Arshad_8

Iskandar Arshad_9

Iskandar Arshad_10

Syed Syed Yazid Abdan_7

Iskandar Arshad_12

Bahar abd hamid_47

Bahar abd hamid_4

Bahar abd hamid_12

Bahar abd hamid_40

Mohd Rauzan Masri_18

Iskandar Arshad_18

Selvaraj_7

Suaidi Osman_9

Bahar abd hamid_32

Bahar abd hamid_33

Bahar abd hamid_34

Iskandar Arshad_24

Iskandar Arshad_25

Iskandar Arshad_26

Iskandar Arshad_27

Iskandar Arshad_28

ASIAN GAME INCHEON / SEPAKTAKRAW

Iskandar Arshad_30

Iskandar Arshad_31_2

Iskandar Arshad_32

Iskandar Arshad_33

Iskandar Arshad_34

Iskandar Arshad_35

Iskandar Arshad_36

Iskandar Arshad_37

Iskandar Arshad_38

Mohd Fauzi Ghadzali_26

Iskandar Arshad_40

Farhan Adam_30

Noor Ariffin Pawanteh_10

Noor Ariffin Pawanteh_14

Iskandar Arshad_44

Iskandar Arshad_45

Iskandar Arshad_46

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Iskandar Arshad

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng