Huyền thoại Vàng - Kassim Arjo

| Tháng 11 17, 2013

máy tính bảng

Kassim Arjo

Kassim Arjo_3

Đại diện Infotakraw, Hamid Mohd Zahari liên hệ với vàng Truyền thuyết anh Kassim Arjo trên Selasa12 tháng 11 năm 2013 bằng 8 Muharram 1435. Ông không muốn được phỏng vấn.

Abdul Jalil Aziz_2

Abdul Jalil Aziz_3

Abdul Jalil Aziz_19

Baharudin Abu Bakar_51

Abdul Jalil Aziz_20

Tajuddin Adan_66

Tajuddin Adan_67

Tajuddin Adan_50

Tajuddin Adan_51

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_17

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_69

Tajuddin Adan_71

adnan_saidin_16

CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ bị lãng quên!

Kassim Arjo

[ Thông tin thêm ]

Tags:

Thể loại: Legend of Golden