Truyền thuyết Gold - Mubarak Ali Mohamed S. Kassim

| ngày 19 tháng 10 năm 2013

Loh

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim

Thứ tư Tháng Mười 9, 2013/4 Muharram 1434
Cán bộ vườn Cheng, Melaka

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_4

Truyền thuyết Vàng Mubarak Ali Mohamed S. Kassim với đại diện infotakraw Hamid Mohd Zahari

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_5

Truyền thuyết Vàng Mubarak Ali Mohamed S. Kassim với Tuan Haji Abdul Rahim Kassim, vợ và con trai của ông,
Faridah Abd Latif Hamza và Rozian.

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_3

Các vận động viên quốc gia thành viên của Hội Bảo Trợ (YAKEB)

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_70

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim và vợ của ông,
Fatimah Abd Karim A., và con trai, Muhammad Mustakim, Muhammad Fauzan, Muhammad và Sazywan
Muhammad Haziq.

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_9

Mubarak Ali Ihsan S. Mohamed Kassim

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_49

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_25

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_28

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_42

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_62

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_39

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_26

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_29

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_30

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_31

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_33

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_34

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_35

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_41

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_43

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_44

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_45

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_51

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_66

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_50

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_61

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_36

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_64

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_12

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_13

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_14

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_15

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_20

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_16

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_17

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_18

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_19

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_21

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_22

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_23

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_24

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_27

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_32

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_38

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_40

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_47

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_48

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_52

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_53

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_54

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_56

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_57

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_58

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_59

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_63

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_65

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_67

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_69

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim_71

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Mubarak Ali Mohamed S. Kassim

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng