Truyền thuyết Gold - Raziman Hassan

| 20 Tháng mười hai 2013

Loh

Raziman Hassan

Thứ 5 Tháng mười hai 19, 2013/16 Safar 1435
Bandar Tun Hussein Onn, Cheras, Selangor

Winner / Huy chương vàng

1983 - Singapore SEA Games
1984 - ASIA Cup thứ ba Jakarta
1984 - ASIA Team Championship giữa Kuala Lumpur
1985 - Team Tournament MAS / ĐẠI DIỆN / RTM Kuala Lumpur
1985 - The Independent Games hoan Brunei
1985 - King Cup Thái Lan
1988 - King Cup Thái Lan
1990 - Thể thao ASIA Bắc Kinh
1991 - Manila SEA Games

Raziman Hassan_103

Truyền thuyết Vàng Raziman Hassan với đại diện infotakraw
Mohd Zahari Hamid

Raziman Hassan_94

Raziman Hassan_95

Raziman Hassan_96

Raziman Hassan_97

Raziman Hassan_98

Raziman Hassan_100

Raziman Hassan_101

Raziman biếu không của Hassan

Raziman Hassan_105

Mahat Daud_312

Omar Husin_13

Omar Husin_19

Omar Husin_11

Omar Husin_99

Mohd Yusof Chik_14

Shaari Hj Hashim_33

Abd. Malek Samsudin30

Abd. Malek Samsudin4

Abd. Malek Samsudin5

Abd. Malek Samsudin31

Suhaimi Yusof_45

Azman Ismail_14

Suhaimi Yusof_18

Suhaimi Yusof_8

Shaari Hj Hashim_34

Shaari Hj Hashim_35

Shaari Hj Hashim_18

Shaari Hj Hashim_17

Rösli AB. RAHMAN_36

Mahat Daud_221

Mahat Daud_229

Mahat Daud_222

Mahat Daud_308

Mahat Daud_251

Mahat Daud_236

Omar Husin_24

Amir Abu Bakar_27

Amir Abu Bakar_24

Asrizal Monek_43

Asrizal Monek_44

Asrizal Monek_46

Asrizal Monek_39

Asrizal Monek_36

Asrizal Monek_27

Asrizal Monek_28

Asrizal Monek_32

Asrizal Monek_23

Asrizal Monek_19

Asrizal Monek_22

Asrizal Monek_18

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Raziman Hassan

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng