Huyền thoại Vàng - Hj Shaari Hashim

| | 05 Tháng 7 năm 2013 | Bình luận

máy tính bảng

Hj Shaari Hashim

Thứ bảy 29 tháng 6, 2013/20 Shaban 1434
Semenyih, Selangor

Nhà vô địch / Huy Chương vàng

1988 - giải đấu Cup của vua Thái Lan
1990 - Independent Games Festival Brunei
1990 - Thể thao Châu Á Bắc Kinh
1991 - Manila SEA Games
1993 - SEA Games tại Singapore (tăng gấp đôi)

Hj Shaari Hashim_5

Huyền thoại Vàng năm 1990. 1991 & 1993 với Hashim Hj Mohd Shaari Zahari bộ ba Hamid, Muhammad và Fansuri
Erling Rozian

Hj Shaari Hashim_6

Hj Shaari Hashim và vợ ông, Azizah Quan @ PB
và con cái của họ, Mohd Amil Basya, Anis Natrah,
Azit Badli Mohd, Mohd Afiq Mohd Alif Bukhary và Bakhtiar.

Hj Shaari Hashim_2

Hj Shaari Hashim với 3 huy chương vàng bóng đá Takrawnya

Hj Shaari Hashim_8

Tạm biệt cầu mây

Hj Shaari Hashim_3

Hj Shaari Hashim_4

Hj Shaari Hashim_7

Biếu không của Hj Shaari Hashim

Hj Shaari Hashim_19

Hj Shaari Hashim_9

Hj Shaari Hashim_11

Hj Shaari Hashim_10

Hj Shaari Hashim_33

Hj Shaari Hashim_35

Hj Shaari Hashim_36

Hj Shaari Hashim_40

Hj Shaari Hashim_52

Hj Shaari Hashim_39

Hj Shaari Hashim_37

Hj Shaari Hashim_44

Hj Shaari Hashim_45

Hj Shaari Hashim_46

Hj Shaari Hashim_47

Hj Shaari Hashim_53

Hj Shaari Hashim_34

Hj Shaari Hashim_32

Hj Shaari Hashim_30

Hj Shaari Hashim_31

Hj Shaari Hashim_15

Hj Shaari Hashim_27

Hj Shaari Hashim_51

Hj Shaari Hashim_42

Hj Shaari Hashim_12

Hj Shaari Hashim_13

Hj Shaari Hashim_14

Hj Shaari Hashim_16

Hj Shaari Hashim_21

Hj Shaari Hashim_20

Hj Shaari Hashim_18

Hj Shaari Hashim_17

Hj Shaari Hashim_48

Hj Shaari Hashim_22

Hj Shaari Hashim_23

Hj Shaari Hashim_24

Hj Shaari Hashim_25

Hj Shaari Hashim_26

Hj Shaari Hashim_28

Hj Shaari Hashim_29

Hj Shaari Hashim_38

Hj Shaari Hashim_41

Hj Shaari Hashim_54

Hj Shaari Hashim_49

Hj Shaari Hashim_43

Hj Shaari Hashim_50

CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ bị lãng quên!

Hj Shaari Hashim

[ Thông tin thêm ]

Tags:

Thể loại: Legend of Golden