Vàng Legend - Mohd Sahar Omar

| | Tháng Năm 12, 2013 | Bình luận

máy tính bảng

Mohd Sahar Omar

Thứ bảy 11 tháng 5, 2013/1 Rajab 1434
Gombak, Selangor

Những ký ức hình ảnh của bà Faridah Hamzah, cô Asiah Mohd Noor, Mohd Sahar Omar Vàng Truyền thuyết Mohd Zahari Hamid và Erling Rozian

Những ký ức hình ảnh của bà Faridah Hamzah, cô Asiah Mohd Noor,
Vàng Truyền thuyết Mohd Sahar Omar, Mohd Zahari Hamid và Erling Rozian

Mohd Sahar Omar và vợ, Noor Asiah

Mohd Sahar Omar và vợ, Noor Asiah

DSCN1797

Mohd Sahar Omar và vợ ông bà Adsiah Mohd Noor, con trai của Zainab và Adam

Mohd Sahar Omar và vợ ông bà Asiah Mohd Noor, trẻ em,
Zainab và Adam

DSCN1785

DSCN1786

Ihsan Mohd Sahar Omar

DSCN1790

d

e

g

h

tôi

j

k

l

o

p

q

r

s

t

u

v

w

y

DSCN1808

DSCN1807

DSCN1806

DSCN1805

DSCN1804

DSCN1803

55

1111

44

33

22

11

n

qq

rr

ww

x

z

m

b

c

Huyền thoại Mohd Sahar Omar thành viên thẻ Vàng trưng bày vận động viên Tổ chức Phúc lợi quốc gia

Huyền thoại Mohd Sahar Omar thành viên thẻ Vàng trưng bày vận động viên Tổ chức Phúc lợi quốc gia

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG quên!

Mohd Sahar Omar

[ Thông tin thêm ]

Tags:

Thể loại: Truyền thuyết Vàng

Bình luận

  1. Xin chúc mừng KPD jaguh2 handln cầu mây Malaysia cách đây 20 năm, tôi đã rất ấn tượng với negara2 khác khó cúi Malysia.