Galeria Nostalgia

HamidMydin114

Hamid Mydin trong tuổi vị thành niên

Hamid Mydin trong tuổi vị thành niên

Hamid Mydin với người thân

Hamid Mydin với người thân

Hamid Mydin với bạn bè Ahmad Abu Bakar, Halim Abu Bakar và Hassan Said

Hamid Mydin với bạn bè
Ahmad Abu Bakar, Halim Abu Bakar và Hassan Said

Hamid Mydin với anh trai của mình (1956) Mohd Zulkifli Mohd Yusof Ismail Ishah

Hamid Mydin với anh trai của mình (1956)
Mohd Zulkifli Mohd Yusof Ismail Ishah

Hamid Mydin yêu mẹ, Hjh Che Yam Zakaria, Mohd Rouse Mulasa và Halim Abu Bakar

Hamid Mydin yêu mẹ, Hjh Che Yam Zakaria,
Mohd Rouse Mulasa và Halim Abu Bakar

Hamid Mydin hai bên con (người vợ đầu tiên). Wan Mát, Wan Din, Pawanteh, Pawanchik

Hamid Mydin hai bên con (người vợ đầu tiên).
Wan Mát, Wan Din, Pawanteh, Pawanchik

Hamid Mydin thứ hai kết hôn vào năm 1949

Hôn nhân thứ hai với Asmah Md Hamid Mydin Ghouse1949
(Người vợ đầu tiên của tôi đã chết)

Hamid Mydin với một thành viên gia đình 20 tháng 11 năm 1971: tuyến từ trái: Faulziah, Hamid Mydin, Asmah (Vợ), Zainab. Đứng từ trái Maimunah, Fatimah, Pawanchik, Abdul Gaffar, Mohd Zahari, Abdul Shukur

Hamid Mydin với một thành viên gia đình 20 tháng 11 năm 1971:
Hàng ghế đầu từ bên trái: Faulziah, Hamid Mydin, Asmah (Vợ), Zainab.
Đứng từ trái Maimunah, Fatimah, Pawanchik, Abdul Gaffar, Mohd Zahari, Abdul Shukur

Hamid Mydin nhận được quà tặng từ Dato Mohd Farid Ariffin

Hamid Mydin nhận được quà tặng từ Dato Mohd Farid Ariffin

Hamid Mydin (màu đen) với đồng nghiệp năm 1952

Hamid Mydin (màu đen) với đồng nghiệp 1952

Hamid Mydin nhận một đạo luật ở Penang 1977

Hamid Mydin nhận một đạo luật ở Penang 1977

Hamid Mydin với đồng nghiệp DJ Sheikh Ahmad Baladram nằm ở Tanjung Bungah, Penang, trên 27 tháng 2 năm 1983

Hamid Mydin với đồng nghiệp DJ Sheikh Ahmad Baladram
nằm ở Tanjung Bungah, Penang, vào ngày 27 tháng 2 năm 1983

Hashim Hamid Mydin cùng Dugan, Nordin Majid, Abdul Hamid Abdul Aziz và các đồng nghiệp tại nhà thờ Hồi giáo đường Patani, Penang 1986

Hashim Hamid Mydin cùng Dugan, Nordin Majid, Abdul Hamid Abdul Aziz và các đồng nghiệp tại nhà thờ Hồi giáo đường Patani, Penang 1986

Abu Bakr Hamid Mydin, Salim Yusuf Kadir, Mohammad Firdaus, Ali Shahadat, Greta và các đối tác khác Patani đường Penang

Abu Bakr Hamid Mydin, Salim Yusuf Kadir, Mohammad Firdaus, Ali Shahadat,
Zaleha và các đối tác khác Patani đường Penang

Cùng với một người bạn thân Hamid Mydin Jalan Patani Penang

Cùng với một người bạn thân Hamid Mydin Jalan Patani Penang

Hamid Mydin với Hassan Said, Shahadat Ali, Abdul Hamid Aziz Ahmad Yatim và Patani mình đường Penang

Hamid Mydin với Hassan Said, Shahadat Ali, Abdul Hamid Aziz Ahmad Yatim và Patani mình đường Penang

Hamid Mydin trong khi làm việc trong xưởng cưa Guar Chempedak, Orissa

Hamid Mydin trong khi làm việc trong xưởng cưa Guar Chempedak, 1959 Orissa

Hamid Mydin với bạn bè Patani đường Penang

Hamid Mydin với bạn bè Patani đường Penang

Hamid Mydin với bạn bè Patani đường Penang

Hamid Mydin với bạn bè Patani đường Penang

Hamid Mydin với gia đình ở nhà số 125 Kg. Kuantan, Klang Horse Hill Road sau khi lễ cưới của mình vào ngày 04 tháng 6 1977

Hamid Mydin với gia đình ở nhà số 125 Kg. Kuantan,
Klang đường Horse Hill sau khi lễ cưới của mình vào ngày 04 Tháng 6 năm 1977

Hamid Mydin nhận trong luật pháp không 125 Horse Hill Road, Klang, Selangor vào ngày 5 tháng 6 năm 1977

Hamid Mydin nhận trong luật pháp không 125 Horse Hill Road, Klang, Selangor
trên 05 tháng 6 năm 1977

Hamid Mydin sau Persandingan Hội đồng số trẻ em ở nhà. 125 Kg. Kuantan, Klang Horse Hill Road trên 05 tháng 6 năm 1977

Hamid Mydin sau Persandingan Hội đồng số trẻ em ở nhà. 125 Kg. Kuantan,
Ngựa Hill Road Klang vào ngày 05 tháng 6 1977

Hamid Mydin tại UMNO Đại hội phiên Patani đường nhánh trên 06 tháng 4 1980

Hamid Mydin tại UMNO Đại hội phiên Patani Road Branch
trên 06 tháng 4 năm 1980

HamidMydin117

Hamid Mydin mặc

HamidMydin116

Hamid Mydin Orchestra 1949

HamidMydin_26

HamidMydin_27

HamidMydin_29

HamidMydin_28

HamidMydin_30

HamidMydin_32

HamidMydin_31

HamidMydin_33

HamidMydin_36

HamidMydin_34

HamidMydin_37

HamidMydin_35

HamidMydin_38

HamidMydin_40

HamidMydin_39

HamidMydin_41

HamidMydin_42

HamidMydin_43

HamidMydin_45

HamidMydin_46

HamidMydin_44

HamidMydin115