Truyền thuyết Gold - Husin Omar

| ngày 13 tháng 10 năm 2013

Loh

Husin Omar

Thứ tư Tháng Mười 9, 2013/4 Muharram 1434
Vn NCB

Omar Husin_40

Truyền thuyết Vàng Husin Omar với đại diện infotakraw
Mohd Zahari Hamid

Omar Husin_34

Omar Husin_38

Truyền thuyết Vàng Husin Omar và vợ của ông,
Bà Rohani Haji Remove

Omar Husin_42

Omar Husin_37

Truyền thuyết Vàng với đại diện infotakraw Husin Omar,
Mohd Zahari Hamid, Faridah Hamzah, MFMZ và Rozian Erling

Omar Husin_44

Omar Husin_35

Các vận động viên quốc gia thành viên của Hội Bảo Trợ (YAKEB)

Husin Omar Ihsan

Omar Husin_14

Sự lựa chọn của PSM là trang bìa của các giải vô địch quốc gia cầu mây 1986 kết hợp với tình trạng của Malacca để Johan cầu mây vô địch Tengku Abdul Rahman và
Flake Gold Cup 1985

Omar Husin_13

Cầu mây vô địch Asian Cup thứ ba Jakarta 1984

Omar Husin_19

Cầu mây vô địch Thể thao Merdeka Cup Brunei 1985

Omar Husin_11

Cup vô địch Thái Lan King 1985
(Champion Runner-up chụp hình chung với Thái Lan B)

Omar Husin_27

Giải vô địch cầu mây Mas-Star-RTM 1986 (Team)

Omar Husin_26

Omar Husin_98

Omar Husin_29

Omar Husin_18

Omar Husin_67

Omar Husin_17

Omar Husin_24

Omar Husin_20

Omar Husin_28

Omar Husin_21

Omar Husin_22

Omar Husin_12

Omar Husin_46

Omar Husin_47

Omar Husin_103

Omar Husin_106

Omar Husin_105

Omar Husin_107

Omar Husin_2

Omar Husin_55

Omar Husin_4

Omar Husin_5

Omar Husin_6

Omar Husin_7

Omar Husin_23

Omar Husin_45

Omar Husin_48

Omar Husin_57

Omar Husin_49

Omar Husin_50

Omar Husin_72

Omar Husin_75

Omar Husin_54

Omar Husin_76

Omar Husin_78

Omar Husin_79

Omar Husin_80

Omar Husin_81

Omar Husin_82

Omar Husin_84_1

Omar Husin_85

Omar Husin_86

Omar Husin_88

Omar Husin_90

Omar Husin_92

Omar Husin_93

Omar Husin_52

Omar Husin_30

Omar Husin_8

Omar Husin_10

Omar Husin_56

Omar Husin_62

Omar Husin_16

Omar Husin_61

Omar Husin_63

Omar Husin_64

Omar Husin_70

Omar Husin_3

Omar Husin_9

Omar Husin_53

Omar Husin_58

Omar Husin_59

Omar Husin_60

Omar Husin_73

Omar Husin_68

Omar Husin_69

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Husin Omar

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng