Truyền thuyết vàng - Noor-Rani Adnan

| 15 tháng 7 năm 2014

máy tính bảng

Adnan Noor Rani

Thứ Ba Tháng 7 15, 2014/17 Ramadan 1435

Noor-Rani Adnan_1

Thông báo của bạn bè và trò chuyện của mình diFB,
Huyền thoại Haji Noor-Rani Adnan cư ở nước ngoài.

Champion / Huy chương vàng

1984 - The Third Asia Cup Jakarta
1984 - Đầu tiên Asia Cup Tournament Kuala Lumpur (regu)
1985 - Brunei Merdeka Thể thao Liên hoan
Giải Thái Lan King Cup - 1985
Giải Thái Lan King Cup - 1988
1990 - Brunei Merdeka Thể thao Liên hoan
1990 - Thể thao Châu Á Bắc Kinh
1990 - Thể thao Châu Á Bắc Kinh (regu)
1991 - Manila SEA Games

Noor-Rani Adnan_2

Lạt Ma Ku Halim Musa_43

Mahat Daud_298

Mahat Daud_282

Noor-Rani Adnan_6

Abd. Malek Samsudin36

Amir Abu Bakar_24

Awalludin abd hamid_12

Azman Ismail_1

Azman Ismail_14

Azman Ismail_18

Baharum Jahar_7

Baharum Jahar_9

Lạt Ma Ku Halim Musa_12

Lạt Ma Ku Halim Musa_17

Lạt Ma Ku Halim Musa_18

Lạt Ma Ku Halim Musa_22

Lạt Ma Ku Halim Musa_30

Lạt Ma Ku Halim Musa_32

Haris Abdul Rahman_18

Haris Abdul Rahman_19

Haris Abdul Rahman_82

Noor-Rani Adnan_24

Mahat Daud_222

Mahat Daud_231

Mahat Daud_236

Mohd Azmi Shaari_7

Mohd Yusof Chik_14

Omar Husin_11

Omar Husin_13

Omar Husin_19

Omar Husin_99

Mohammad Rehan Din_10_1

Rosli AB. RAHMAN_46

Hj Shaari Hashim_10

Hj Shaari Hashim_14

Hj Shaari Hashim_17

Hj Shaari Hashim_18

Hj Shaari Hashim_23

Hj Shaari Hashim_27

Hj Shaari Hashim_30

Hj Shaari Hashim_31

Hj Shaari Hashim_33

Hj Shaari Hashim_35

Hj Shaari Hashim_36

Hj Shaari Hashim_37

Hj Shaari Hashim_38

Hj Shaari Hashim_39

Sharudin Manap_2

Sharudin Manap_5

Sharudin Manap_7

Sharudin Manap_8

Sharudin Manap_34

Sharudin Manap_44

Sharudin Manap_50

Suhaimi Yusof_5

Suhaimi Yusof_8

Suhaimi Yusof_15

Suhaimi Yusof_16

Suhaimi Yusof_19

Suhaimi Yusof_47

Zainudin Ali_11

Suhaimi Yusof_45

TỐT CHÚNG TÔI KHÔNG quên!

Adnan Noor Rani

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Danh mục: Legend of Golden