Vàng huyền thoại - Jim Ab. Rahman

| ngày 12 tháng 9 năm 2013

máy tính bảng

Jim Ab. Rahman

Chủ Nhật 8 Tháng 9, 2013/2 Zulkaedah 1434
Sungai Buloh, Selangor

Rosli AB. RAHMAN_6

Vàng Legend, 1988, 1990, 1991 và 1993 Jim Ab. Hamid Rahman và Mohd Zahari (đại diện infotakraw)

Rosli AB. RAHMAN_3

Rosli AB. RAHMAN_7

Jim Ab. Rahman, vợ ông, bà Zuraini Ahmad và trẻ em, Nur Aqilah Rifqah, Nur Ashura Rifqah,
Muhammad và Muhammad Aqil Asyraaf Rifqi Rifqi.

Rosli AB. RAHMAN_4

Rosli AB. RAHMAN_5

Vàng huyền thoại với tour du lịch infotakraw, Mohd Zahari Hamid, Faridah Hamzah, Muhammad Fansuri Mohd Zahari và Erling Rozian

Rosli AB. RAHMAN_8

Rosli AB. RAHMAN_2

Thành viên của Yayasan (YAKEB)

Biếu không của Jim Ab. Rahman

Rosli AB. RAHMAN_35

Rosli AB. RAHMAN_36

Rosli AB. RAHMAN_37

Rosli AB. RAHMAN_38

Rosli AB. RAHMAN_39

Rosli AB. RAHMAN_40

Rosli AB. RAHMAN_9

Rosli AB. RAHMAN_10

Rosli AB. RAHMAN_12

Rosli AB. RAHMAN_25

Rosli AB. RAHMAN_26

Rosli AB. RAHMAN_49

Rosli AB. RAHMAN_50

Rosli AB. RAHMAN_54

Rosli AB. RAHMAN_56

Rosli AB. RAHMAN_57

Rosli AB. RAHMAN_58

Rosli AB. RAHMAN_60

Rosli AB. RAHMAN_62

Rosli AB. RAHMAN_65

Rosli AB. RAHMAN_14

Rosli AB. RAHMAN_15

Rosli AB. RAHMAN_16

Rosli AB. RAHMAN_17

Rosli AB. RAHMAN_19

Rosli AB. RAHMAN_21

Rosli AB. RAHMAN_22

Rosli AB. RAHMAN_51

Rosli AB. RAHMAN_53

Rosli AB. RAHMAN_55

Rosli AB. RAHMAN_29

Rosli AB. RAHMAN_30

Rosli AB. RAHMAN_41

Rosli AB. RAHMAN_45

Rosli AB. RAHMAN_47

Rosli AB. RAHMAN_52

Rosli AB. RAHMAN_64

Rosli AB. RAHMAN_63

Rosli AB. RAHMAN_66

Rosli AB. RAHMAN_59

Rosli AB. RAHMAN_11

Rosli AB. RAHMAN_13

Rosli AB. RAHMAN_23

Rosli AB. RAHMAN_24

Rosli AB. RAHMAN_27

Rosli AB. RAHMAN_28

Rosli AB. RAHMAN_67

Rosli AB. RAHMAN_48

Rosli AB. RAHMAN_46

Rosli AB. RAHMAN_44

Rosli AB. RAHMAN_43

Rosli AB. RAHMAN_31

Rosli AB. RAHMAN_32

Rosli AB. RAHMAN_33

Rosli AB. RAHMAN_34

Rosli AB. RAHMAN_20

Rosli AB. RAHMAN_18

Rosli AB. RAHMAN_42

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG quên!

Rosli AB. Rahman

[ Thông tin thêm ]

Tags:

Thể loại: Truyền thuyết Vàng