Huyền thoại Vàng - Amir Abu Bakar

| ngày 03 tháng 10 năm 2013

máy tính bảng

Amir Abu Bakar

Thứ Hai 30 tháng 9, 2013/24 Zulkaedah 1434
UITM Shah Alam, Selangor

Amir Abu Bakar_6

Huyền thoại vàng Amir Mohd Zahari Abu Bakar với Hamid, Faridah Hamzah, Siti Mohd Zahari Zarlida
Erling Rozian

Amir Abu Bakar_3

Amir Abu Bakar_4

Amir Abu Bakar_7

Huyền thoại vàng Amir Abu Bakar cùng
đồng nghiệp, Mohammad Omar

Amir Abu Bakar_5

Các Yayasan (YAKEB)

Amir Abu Bakar_1

Amir Abu Bakr vẫn giữ được Huy chương Vàng Liên hoan thể thao 1985 Brunei Merdeka

Biếu không của Amir Abu Bakar

Amir Abu Bakar_12

Amir Abu Bakar_25

Amir Abu Bakar_28

Amir Abu Bakar_32

Amir Abu Bakar_29

Amir Abu Bakar_31

Amir Abu Bakar_20

Amir Abu Bakar_21

Amir Abu Bakar_22

Amir Abu Bakar_14

Amir Abu Bakar_23

Amir Abu Bakar_13

Amir Abu Bakar_15

Amir Abu Bakar_24

Amir Abu Bakar_26

Amir Abu Bakar_27

Amir Abu Bakar_58

Amir Abu Bakar_59

Amir Abu Bakar_60

Amir Abu Bakar_62

Amir Abu Bakar_49

Amir Abu Bakar_51

Amir Abu Bakar_61

Amir Abu Bakar_11

Amir Abu Bakar_16

Amir Abu Bakar_17

Amir Abu Bakar_18

Amir Abu Bakar_19

Amir Abu Bakar_30

Amir Abu Bakar_33

Amir Abu Bakar_46

Amir Abu Bakar_48

Amir Abu Bakar_50

Amir Abu Bakar_56

Amir Abu Bakar_57

Amir Abu Bakar_53

Amir Abu Bakar_36

Amir Abu Bakar_34

Amir Abu Bakar_37

Amir Abu Bakar_38

Amir Abu Bakar_39

Amir Abu Bakar_41

Amir Abu Bakar_42

Amir Abu Bakar_43

Amir Abu Bakar_47

Amir Abu Bakar_10

Amir Abu Bakar_63

Amir Abu Bakar_40

Amir Abu Bakar_44

Amir Abu Bakar_45

Amir Abu Bakar_52

Amir Abu Bakar_54

Amir Abu Bakar_55

Amir Abu Bakar_64

CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ bị lãng quên!

Amir Abu Bakar

[ Thông tin thêm ]

Tags:

Thể loại: Legend of Golden