Truyền thuyết Gold - Aziz Ahmad

| ngày 07 tháng 2 năm 2014

Loh

Aziz Ahmad

Thứ 2 Tháng 2 3, 2014/3 Rabi 1435
Sacred Valley, Kuala Lumpur

Aziz Ahmad_2

Truyền thuyết Vàng Aziz Ahmad với đại diện infotakraw
Mohd Zahari Hamid

Aziz Ahmad_3

Aziz Ahmad_4

Aziz Ahmad_5

Aziz Ahmad_6

Aziz Ahmad_7

Ihsan Aziz Ahmad

Abdul Rahman Mohd Noor_1

SEAP Games huy chương Vàng 1965
Đứng từ trái: Husaini Hashim Ahmad Mohd Saman, Kassim Bakar, Abdul Karim Shaari, Ismon Bajuri, Aziz Ahmad, Shaari và Amir Abdul Rahman Mohd Noor.
Ngồi từ trái: Mohd Said Hassan, Dugan Noor, (Giám đốc, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc) và Mohd Nor Osman Ismail Ahmad

Ahmad Mohd Saman_38

SEAP Games chiến thắng huy chương vàng trong năm 1965 với huy chương vàng

Ahmad Mohd Saman_12
Aziz Ahmad_8

Aziz Ahmad_9

Aziz Ahmad_10

Aziz Ahmad_11

Aziz Ahmad_12

Aziz Ahmad_13

Aziz Ahmad_14

Aziz Ahmad_15

Aziz Ahmad_16

Aziz Ahmad_17

Aziz Ahmad_18

Aziz Ahmad_19

Aziz Ahmad_20

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Aziz Ahmad

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng